Bilda en förening

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING

Om du känner att det finns ett behov av att bilda en ny lokalförening under Blodcancerförbundets regi i närheten av din hemort, är du välkommen att kontakta vårt kansli via info@blodcancerforbundet.se för vägledning, råd och stöd. Är du emellertid nyfiken på hur en sådan process går till, ta gärna del av länkarna längst ned på denna sida vilka klart och tydligt beskriver sånt som är viktigt att tänka på vid bildandet av en lokal alternativt regional förening. 

De huvudsakliga kriterierna för att skapa en lokal/regional förening är enligt Socialstyrelsen att föreningen ifråga; 

  • Finns upptagen i ett register hos riksorganisationen 
  • Har antagit stadgar och utsatt en styrelse 
  • Är parti-opolitisk och religiöst obunden 
  • Har minst tio stycken medlemmar* bosatta inom föreningens verksamhetsområde 
  • Kan styrka sin verksamhet med en verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för året närmast före det år ansökan lämnas 

* en fysisk person som har betalat en fastställd medlemsavgift till organisationen 

 

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

INTYG FRÅN REVISOR

DAGORDNING FÖRSTA ÅRSMÖTET

STADGAR 

TIPS/CHECKLISTA TILL ÅRSMÖTET 

ORGANISATIONSNUMMER