Bli en stödperson

Blodcancerförbundet arrangerar årligen stödpersonsutbildningar i nära samarbete med Britta Hedefalk, specialistsjuksköterska och tidigare medarbetare på Cancerfondens informations- och stödlinje. Britta håller i ett antal kurser om året i psykosociala frågor och det är genom att gå denna endagsutbildning ledd av Britta som du blir stödperson hos oss. För att vara en kandidat krävs det dock att du är betalande medlem i någon av Blodcancerförbundets lokalföreningar. 

Vill du ansluta dig till våra över 100 nuvarande stödpersoner går det alltid bra att skriva till förbundskansliet på info@blodcancerforbundet.se eller ringa till kansliet på 08 546 40 540 (09.00-12.00 vardagar) för att anmäla sitt intresse. I dagsläget välkomnas särskilt nya stödpersoner från lokalföreningarna i Halland, Jämtland/Härjedalen, Uppsala, Örnsköldsvik samt på Gotland. Sett till diagnoser/behandling finns det i dagsläget dessutom ett behov av fler stödpersoner berörda av: 

  • Akut Lymfatisk Leukemi (ALL)
  • Aplastisk Anemi
  • Mantelcellslymfom 
  • Myelodysplastiskt Syndrom (MDS)
  • Myelofibros
  • Polycytemia Vera (PCV) 
  • Stamcellstransplantationer 
  • Talassemi
  • Waldenströms Makroglobulinemi 

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!