Bli medlem

BLI EN DEL AV VÅR GEMENSKAP!

Ingenting gör Blodcancerförbundet gladare än att få in nya medlemmar till någon av våra 14 lokalföreningar. Fler medlemmar innebär bland annat större tyngd gentemot viktiga beslutsfattare, högre årliga statsbidrag samt mer pengar att lägga på spännande medlemsaktiviteter. Hjälp oss att skapa större värde till våra medlemmar genom att bli medlem idag, om inte annat så för dessa 10 goda skäl till medlemskap

Du blir som sagt medlem i en av Blodcancerförbundets 14 lokala föreningsverksamheter. Priset för medlemskap skiljer sig åt mellan de olika föreningarna och beror på typen av medlemskap. I nuläget ligger det mellan 100-200 kronor beroende på typ av medlemskap. Det finns flera olika sätt att bli medlem i en lokalförening knuten till Blodcancerförbundet, och de olika alternativen som finns är att; 

  • Fylla i webbformuläret längst ner på denna sida (vid problem, kontakta oss gärna!). 
  • Ringa till förbundskansliet på telefonnr. 08 546 40 540 mån-fre kl. 09.00 – 12.00. 
  • Skicka en e-post till info@blodcancerforbundet.se. Ange namn, postadress, födelsedatum, e-post, tel.nr samt ev. diagnos i din anmälan. Skriv också om det gäller medlemskap som patient, närstående eller stödjande. 

 

 

          VARMT

    VÄLKOMMEN!