Välkommen till Blodcancerföreningen i Stockholm

Föreningen för dig som har någon form av blodcancer eller är närstående till någon med blodcancer - eller som vill stödja vår verksamhet.

Vi som är engagerade i föreningen är alla drabbade av blodcancer, som själv sjuk eller som närstående. Vi arbetar ideellt och vill genom vårt arbete ge blodcancerdrabbade en möjlighet att träffa personer i likartad situation, vilket kan vara ett stöd och ett sätt att stärka varandra.

 

Årsmöte äger rum 23 mars 2017 på Rörstrands slott
Se nedan i kalendern för mer detaljer
Handlingarna till årsmötet hittar du på denna länk

 

Föreningen har tre ben som vi står på: medlemsaktiviteter, individ- och gruppstödjande och intressepolitik.

Medlemsaktiviteter är t ex medlemsmöten där någon berättar om ett för oss aktuellt ämne, för det mesta ingår mat och prat så vi har möjlighet att utbyta erfarenheter. Till jul blir det en julmiddag någonstans och till våren en utflykt. Vad som är på gång ser du i kalendariet nedan.

Vi behöver alla stöd, och kan vi få det av någon som upplevt något liknande runt blodcancern så kan det vara en fördel. Du kan få en stödperson, någon med erfarenhet av din typ av blodcancer. Det finns även självhjälpsgrupper, där vi, några tillsammans träffas och stöttar varandra i vår sjukdom. Någon gång i månaden har vi vad vi kallar Vi fikar med gelikar, ett drop-in kafé där du är välkommen att lyssna och berätta. Vill du veta mer så gå in på fliken Någon att prata med till vänster.

Att påverka sjukvården så den blir bättre för oss blodcancersjuka är viktigt. Vi deltar i det regionala arbetet på RCC, Regionalt CancerCentrum. Det är flera grupperingar som arbetar med de hematologiska processerna. Vår insats som patientförening är att lyfta upp patientperspektivet. Det utarbetas nationella vårdprogram för de olika diagnoserna och dessa ska sedan implementeras på regional nivå och det är då vi i föreningen kan vara med och påverka. Förbundet är givetvis med på den nationella nivån.  

Vi är en liten krets som jobbar för föreningens och oss blodcancersjukas bästa. Är du intresserad att engagera dig i något av det vi står för så hör gärna av dig till oss på e-post stockholm@blodcancerforbundet.se

 

Webbmaster L8 - Anne-Charlotte Bennerstam
2017-02-23

Förbundets kalender