Donationer betalas in till Blodsjukas Förening     

 

i Örebroregionen, PG 19 21 34 - 5.

 

Varmt tack för ditt stöd!

Förbundets kalender