Diagnosbroschyrer

Blodcancerförbundet representerar drygt 15 olika blod- eller blodcancersjukdomar, vilket gör att det kan vara svårt att finna korrekt och tillförlitlig information om just sin specifika blodcancerdiagnos. Just därför har vi på förbundet tagit fram en serie informationsskrifter med grundläggande information om de olika sjukdomarna, där dessa uttömmande och noga faktagranskade broschyrer finns att tillgå både i fysiskt format genom vår webbshop samt som nerladdningsbara filer på vår hemsida. 

 

Samtliga texter har författats av landets främsta specialister inom respektive blodcancersjukdom. Blodcancerförbundet tar emellertid fullt ansvar för innehållet i dessa broschyrer, som finns att tillgå via de rödmarkerade länkarna nedan. Vi hoppas att broschyrerna kommer vara särskilt behjälpliga till dem som nyligen diagnostiserats med en av de sjukdomar vi på förbundet representerar. 

 

Akut Myeloisk Leukemi (AML), Akut Lymfatisk Leukemi (ALL), Aplastisk Anemi, Essentiell Trombocytemi, Kronisk Myeloisk Leukemi (KML), Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL), Maligna Lymfom, Myelom, Myelodysplastiska Syndrom (MDS), MyelofibrosPolycytemia Vera (PCV) och Waldenströms Makroglobulinemi