Fördelade medel

Under 2017 delade Blodcancerfonden ut 800 000 kr till blod- och blodcancerforskning i tillägg till 316 000 kr till resor och utbildningar av hematologisk personal. 2016 å andra sidan delade Blodcancerfonden ut 1,3 miljoner kronor till omvårdnadsprojekt samt 462 000 kr i rese- och utbildningsstipender. 

Dessa medel har kommit vuxenhematologin i Sverige till godo i form av riktade utdelningar till välgrundade och praktiskt tillämpliga ansökningar med ett fokus på yngre forskare. Det är framförallt viktigt för Blodcancerfonden att bidragstagarna kan påvisa reella resultat inom sitt område inom en snar framtid. Detta för att säkerställa att de donationer vi får in faktiskt har en positiv påverkan på landets blodcancerberörda. 

 

Alla bidrag tas tacksamt emot av Blodcancerfonden! 

 

2018 kommer Blodcancerfonden, precis som under 2017, att dela ut medel för resestipendier i samband med diverse givande kurser och konferenser för dem verksamma inom vuxenhematologin. Under årets finns även planer på att dela ut medel till omvårdnadsforskning.