Informationsfilmer

Blodcancerförbundet är måna om att omfamna den nuvarande digitala revolution som vårt samhälle befinner sig i. Som ett led i detta arbete har förbundet i nära samarbete med externa aktörer tagit fram ett antal informativa och uttömmande kortfilmer som har lagts upp på den populära videogemenskapen Youtube. Tanken med filmerna ifråga är att de på något vis ska behandla samtliga av de olika blod- och blodcancersjukdomar som vårt förbund representerar, vilka i dagsläget är dryga femtontalet. På sikt har vi således som mål att beröra alla förbundets sjukdomar i nämnde informationsfilmer. 

 

 

Upplägget på informationsfilmerna är snarlika och är generellt sett uppdelade i de fyra kategorierna "Introduktion", "Diagnos och Symtom", "Behandling" samt "Framtiden". Filmerna kommer förhoppningsvis att avlasta Sveriges otroligt duktiga men överarbetade hematologer i deras dagliga arbete. Detta alltmedan de fungerar som en pålitlig informationskälla för blodcancerdrabbade, deras närstående/anhöriga, relevanta beslutsfattare i Sverige idag och allmänheten överlag. "För Kunskap & Livskraft" är trots allt sedan hösten 2015 Blodcancerförbundets slogan, stora ord som vi emellertid ämnar att leva upp till genom en rejäl portion engagemang i kombination med klokt strategiskt tänkande! 

För att se informationsfilmerna om de olika blod- och blodcancersjukdomarna som i dagsläget finns tillgängliga, var god följ länken nedan; 

 

FÖLJ OSS PÅ YOUTUBE!