Intressepolitik

Blodcancerförbundet engagerar sig i många viktiga frågor som berör dig påverkad av blodcancer och annan allvarlig blodsjukdom. Vi deltar i en rad sammanhang där intressefrågor för medlemmar behandlas som till exempel genom att själva arrangera intressepolitiska aktiviteter, enskilda möten med politiker/vården/myndigheter, ett aktivt deltagande i debatter/seminarier och vårt engagemang i Regionala Cancercentra (RCC). En viktig kanal för förbundets intressepolitiska arbete är därtill Nätverket Mot Cancer (NMC), vars frågor som drivs till stor del överrensstämmer med förbundets prioriterade områden. 

PRIORITERADE INTRESSEPOLITISKA FRÅGOR 

1. SNABBARE TILLGÅNG TILL LIVSHÖJANDE BEHANDLINGAR 

Blodcancerförbundets drömscenario är att alla våra medlemmar ska få tillgång till de senaste behandlingarna, ha frihet att genom en respektfull dialog med sin läkare själv välja vilket alternativ som passar en bäst och erbjudas möjlighet att individanpassa sin behandling oavsett var i landet man bor. "Rätt vård till rätt patient" med andra ord, vilket är en stor utmaning med tanke på hur dyra läkemedel inom blodcancerområdet kan vara. Det handlar alltså om att få politiker och beslutsfattare inom vården att förstå värdet av livskvalitet, samt belysa det faktum att det finns potential att förbättra den nuvarande processen kring nationellt införande. 

2. FÖRBÄTTRAD TILLGÄNGLIGHET TILL VÅRDEN

De framsteg som gjorts inom blodcancerområdet de senaste har lett till nya behov bland många av Blodcancerförbundets medlemmar. En av de största utmaningarna många medlemmar har är tillgänglighet till vården som behöver bli ännu mer patientcentrerad och utgå från patientens behov. Detta gäller både fysisk tillgänglighet som exempelvis rätten till en fast läkarkontakt samt digital tillgänglighet som till exempel att få hematologer och hematologisjuksköterskor att i större utsträckning inse värdet av tekniska lösningar för att därigenom kunna vara ett ännu bättre stöd till landets blodcancerberörda. 

3. TILLGÅNG TILL GOD CANCERREHABILITERING

Majoriteten av de diagnoser som Blodcancerförbundet representerar är numera att betecknas som "kroniska". En glädjande utveckling som dock lett till nya utmaningar som de två frågorna som nämnts ovan berör men som även omfattar exempelvis bättre tillgång till psykosocialt stöd för kroniskt blodcancerdrabbade samt att alla blodcancerpatienter ska ha en individuell vårdplan vilken inkluderar rehabilitering. Samt att alla som drabbas av blodcancer ska ha rätt till en lagstadgad kontaktsjuksköterska som inte bara behandlar sjukdomen, utan även människan bakom. Ett helhetsperspektiv som i dagsläget saknas på många platser i landet. 

 

Riksdagsseminarium med temat "Cancervården flyttar hem"