Intressepolitik

Blodcancerförbundet engagerar sig i många viktiga frågor som berör dig påverkad av blodcancer och annan allvarlig blodsjukdom. Vi deltar i en rad sammanhang där intressefrågor för medlemmar behandlas som till exempel Regionala Cancercentra (RCC), genom att själva arrangera intressepolitiska seminarier och via enskilda möten med politiker/vården. En viktig kanal för förbundets intressepolitiska arbete är Nätverket Mot Cancer, vars frågor i mångt och mycket stämmer överens med förbundets prioriterade områden. 

PRIORITERADE INTRESSEPOLITISKA FRÅGOR 

1. SNABBARE TILLGÅNG TILL BÄSTA BEHANDLING (INKLUSIVE REHABILITERING) 

Blodcancerförbundets drömscenario är att alla våra medlemmar ska få tillgång till de senaste behandlingarna, ha frihet att genom en respektfull dialog med sin läkare själv välja vilket alternativ som passar en bäst och erbjudas möjlighet att individanpassa sin behandling oavsett var i landet man bor. "Rätt vård till rätt patient" med andra ord, vilket är en stor utmaning med tanke på hur dyra läkemedel inom blodcancerområdet kan vara. Det handlar alltså om att få politiker och beslutsfattare inom vården att förstå värdet av livskvalitet, samt belysa det faktum att behandling även innefattar rehabilitering. 

2. FÖRBÄTTRAD TILLGÄNGLIGHET TILL VÅRDEN

De framsteg som gjorts inom blodcancerområdet de senaste har lett till nya behov bland många av Blodcancerförbundets medlemmar. En av de största utmaningarna många medlemmar har är tillgänglighet till vården som behöver bli ännu mer patientcentrerad och i större utsträckning utgå från patientens behov. Detta gäller både fysisk tillgänglighet genom till exempel rätten till en lagstadgad kontaktsjuksköterska samt digital tillgänglighet som exempelvis att träna upp patienter/läkare att använda IP-telefoni programmet Skype som erbjuder videosamtal över Internet. 

3. ATT MÖTA DE NYA UTMANINGARNA KRING KRONISK BLODCANCER 

Majoriteten av de diagnoser som Blodcancerförbundet representerar är numera att betecknas som "kroniska". En glädjande utveckling som dock lett till nya utmaningar som berör de två frågorna som nämnts ovan, men även exempelvis bättre tillgång till psykosocialt stöd för kroniskt blodcancerdrabbade och att den felaktiga definitionen "palliativ vård" skrotas. Dessutom måste politiker och andra beslutsfattare inom vården uppmärksammas på den positiva utveckling som sker inom blod- och blodcancerforskning, för att därigenom kunna möta de nya behov som uppstått bland större delen av Blodcancerförbundets medlemmar. 

 

Riksdagsseminarium med temat "Cancervården flyttar hem"