Intressepolitik

Blodcancerförbundet engagerar sig i många viktiga frågor som berör dig påverkad av blodcancer och annan allvarlig blodsjukdom. Vi deltar i en rad sammanhang där intressefrågor för medlemmar behandlas, till exempel de Regionala Cancercentra (RCC) och aktivt deltagande i intressepolitiska seminarier. En viktig kanal för förbundets intressepolitiska arbete är Nätverket Mot Cancer, vars frågor i mångt och mycket stämmer överens med förbundet prioriterade områden.  

PRIORITERADE INTRESSEPOLITISKA FRÅGOR

1. TILLGÅNG TILL BÄSTA BEHANDLING 

Blodcancerförbundets drömscenario är att alla våra medlemmar ska få tillgång till de senaste behandlingarna, ha frihet att genom en respektfull dialog med sin läkare själv välja vilket alternativ som passar en bäst, och erbjudas möjlighet att individanpassa sin behandling oavsett var i landet man bor. "Rätt vård till rätt patient" med andra ord, vilket är en stor utmaning med tanke på hur dyra läkemedel inom blodcancerområdet kan vara. Det handlar alltså om att få politiker och beslutsfattare inom vården att förstå värdet av livskvalitet. "För Kunskap & Livskraft" för att citera texten i vår logotyp! 

2. TILLGÄNGLIGHET TILL VÅRDEN

De framsteg som gjorts inom blodcancerområdet de senaste har lett till nya behov bland många av Blodcancerförbundets medlemmar. En av de största utmaningarna många medlemmar har är tillgänglighet till vården som behöver bli ännu mer patientcentrerad och i större utsträckning utgå från patientens behov. Detta gäller både fysisk tillgänglighet genom till exempel en kvälls- och helgöppen dagvård samt digital tillgänglighet som exempelvis att träna upp patienter/läkare att använda IP-telefoni programmet Skype som erbjuder videosamtal över Internet. 

3. KRONISK BLODCANCER 

Majoriteten av de diagnoser som Blodcancerförbundet representerar är numera att betecknas som "kroniska". En glädjande utveckling som dock lett till nya utmaningar som berör de två utmaningarna som diskuterats ovan, men även exempelvis bättre tillgång till rehabilitering för kroniskt blodcancerdrabbade och att den felaktiga definitionen "palliativ vård" ska skrotas. Dessutom måste politiker och andra beslutsfattare inom vården uppmärksammas på den positiva utveckling som sker inom blod- och blodcancerforskning, för att därigenom upplysas om och förhoppningsvis sedan kunna möta de nya behov som uppstått bland större delen av Blodcancerförbundets medlemmar. 

 

Riksdagsseminarium med temat "Cancervården flyttar hem"