Kansli

Blodcancerförbundets kansli är beläget i Sundbyberg och har till uppgift att bland annat verkställa styrelsebeslut, arbeta med intressepolitiska frågor, administrera Blodcancerfonden och genomföra informationsinsatser både internt och externt. Förbundskansliet förmedlar ger också stöd till våra fjorton föreningar och har det yttersta ansvaret för förbundets ekonomi, marknadsföring, budget samt till viss del strategiska frågor rörande verksamheten. 

Det är även förbundskansliet som sköter om den centrala medlemshanteringen, koordineringen av stödpersonsverksamheten, medlemstidningen Haema, webbutiken samt all extern kommunikation. Blodcancerförbundet delar sedan årsskiftet 2016/2017 kansli med patientföreningen ILCO. Lokalerna på Hamngatan 15B huserar därtill den intressepolitiska påverkansorganisationen Nätverket mot cancer som både Blodcancerförbundet och ILCO är aktiva medlemmar i. 


VI SOM JOBBAR HÄR 

Verksamhetschef 
Christian Pedersen
christian@blodcancerforbundet.se

Ekonomiassistent 
Isadora Nilsson
isadora@blodcancerforbundet.se

Intressepolitisk talesperson 
Lise-lott Eriksson
lise-lott@blodcancerforbundet.se

Projektledare (Patientrelaterade Mått)
Elin Sporrong
elin@blodcancerforbundet.se

Projektledare (Livskraft)
Madelene Limnefelt
madelene@blodcancerforbundet.se

Projektkoordinator (Livskraft)
Rekryteringsprocess pågår
Kontaktuppgifter kommer inom kort 


  

Blodcancerförbundet har sitt kansli på Hamngatan i Sundbyberg, ett stenkast från Bällstaviken