Blodcancerbehandling

Det kan vara svårt att generalisera kring behandling vid blodcancer och annan allvarlig blodsjukdom. Detta eftersom behandling kan skilja sig åt ganska väsentligt beroende på vilken blod- eller blodcancerdiagnos det rör sig om. Dessutom är syftet med behandlingarna olika och kan röra sig om bot, att minska sjukdomens omfattning eller minimera risken för återfall.

Blodcancerförbundet har dock valt att på en övergripande nivå förklara de vanligaste behandlingarna inom blodcancerområdet i menyn till vänster. För en mer ingående beskrivning vad gäller behandling av specifika diagnoser, vänligen se avsnittet "Blodcancersjukdomar". 

Senast uppdaterad 18 juli 2020