Organisation

FÖR KUNSKAP & LIVSKRAFT! 

Blodcancerförbundet består av fjorton föreningar från Boden i norr till skåneregionen i söder. Varje förening har sin egen styrelse, ekonomi och verksamhet. Fastän organisationen till stor del kan betecknas såsom decentraliserad, är det förbundskansliets uppgift att stötta och koordinera de olika verksamheterna runtom i landet, samt därutöver skapa engagemang bland styrelsemedlemmar i de fjorton lokala föreningarna. 

Vidare ansvarar kansliet för att utveckla och samordna verksamheten på en mer övergripande och strategisk nivå. Läs gärna mer om vilka som arbetar på kansliet i menyn till vänster, där det även går att ta del av mer detaljerad information kring förbundsstyrelsen. 

STADGAR

"Stadgar är beteckningen på de interna regler som gäller för föreningen. Stadgarna har framför allt betydelse för det praktiska arbetet i föreningen och för att ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet. En av huvudpunkterna i stadgarna bör därför vara att utförligt och preciserat ange föreningens ändamål" 

 

Stadgar för Blodcancerförbundet 

FÖRBUNDSSTÄMMAN

Blodcancerförbundet högsta beslutande organ är Förbundsstämman som hålls vartannat år. På stämman representeras medlemmarna via ombud från Blodcancerförbundets fjorton lokala föreningsverksamheter valda vid lokalföreningarnas årsmöten. Mellan stämmorna leds förbundets verksamhet av förbundsstyrelsen som sammanträder minst en gång varannan månad. Varje år genomförs dessutom en ordförandekonferens där förbundsstyrelsens ledamöter och ordföranden i Blodcancerförbundets lokala föreningar deltar.