Patientrelaterade mått

 

 

Jag heter Elin Sporrong och den här bloggen rymmer inlägg om Blodcancerförbundets projekt Patientrelaterade Mått. Syftet med den här bloggen är att skapa en ingång in i mitt arbete med projektet och min förhoppning är att den, utöver att skapa transparens, också kan fungera som en kontaktyta mellan mig och läsare. 

Jag ser fram emot en fortlöpande kontakt med patienter, läkare, sjuksköterskor, myndigheter och andra organisationer som vill bidra och att tar gärna emot kritiska frågor och synpunkter under projektets gång via e-post adressen elin@blodcancerforbundet.se. 

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR,

ELIN SPORRONG 


Varmt välkommen att följa Elin och hennes viktiga arbete här på Blodcancerförbundets webbsida under hösten. Elin kommer löpande att blogga om projektet om patientrelaterade mått, som förhoppningsvis kommer ge förbundskansliets personal större förståelse för hur vi kan vara ett bättre stöd för dem som lever med de många olika diagnoser vi som organisation representerar. 

Detta både genom en större förståelse för vilka intressepolitiska frågor vi bör driva framöver, men även via en större insikt i hur vi kan förbättra värdet av att vara medlem i Blodcancerförbundet. Samt självklart även försöka förändra vården i en positiv riktning med god hjälp av våra medlemmar, landets hematologipersonal och Elin Sporrong!