Självhjälpsgrupper

"DET BLIR SOM EN ANDRA FAMILJ..." 

Blodcancerförbundets självhjälpsgrupper i Stockholm har sin uppkomst i ett projekt som startates redan år 2002. Gunilla Pettersson och Louise Siemyr är namnen på projektledaren respektive ansvarige för dessa grupper, som växte fram med god gödning av diverse aktiviteter anordnade av huvudstadens duktiga lokalförening. Till exempel var de många kaféträffarna på Rörstrands Slottscafé en mycket bra grogrund för grupperna ifråga, där vissa av dessa fortfarande är aktiva medan nya har skapats på vägen. Gemensamt för samtliga grupper, som kan vara allt ifrån diagnosspecifika till åldersbaserade, är emellertid att de fortfarande uppskattas hjärtligt av de deltagande medlemmarna. 

Självhjälpsgrupperna finns till för dem som söker gemenskap och stöttning i grupp, och existerar för närvarande främst i områdena i och runt omkring kring Stockholm. Emellertid har grupperna ifråga börjat sprida sig även till andra delar av landet och fungerar numera som ett utmärkt komplement till den stödpersonsverksamhet som Blodcancerförbundet erbjuder våra medlemmar. En axel att luta sig emot (flertalet i det här fallet) kan nämligen vara oerhört betydelsefullt när livet känns tungt. Noterbart är att verksamheten med stödpersoner påbörjades vid samma tidpunkt som självhjälpsgrupperna fast med namnet Skapa Kraft. 

                                              Rörstrands Slottscafé vid St. Eriksplan

 

Således hoppas vi på förbundet att det dyker upp ännu fler grupper på olika platser i Sverige, framförallt i områden som ligger nära våra lokala föreningsverksamheter. Blodcancerförbundet uppmanar våra medlemmar att på egna initiativ ta kontakt med era respektive lokala ordföranden, för att därigenom se till att dra igång nya självhjälpsgrupper runtom i landet. Ensam är när det kommer till kritan trots allt inte alltid starkast!