Sociala Mediekanaler

FACEBOOK

Blodcancerförbundets Facebooksida uppdateras dagligen med nyheter rörande vad som sker på förbundets kansli, aktiviteter bland våra lokala föreningar, nya utvecklingar inom blodcancerområdet samt annan relevant information för våra medlemmar. Målet med dessa inlägg är att hålla dem som "gillar" vår sida på Facebook á jour om vad vi på förbundet har på gång för närvarande, samt även för att sprida kunskap om nyheter relevanta för våra medlemmar. Blodcancerförbundet ser denna kanal såsom ett utmärkt sätt att sprida info om sådant som kan tänkas intressera våra följare, naturligtvis med ett fokus på blod- och blodcancersjukdomar. 

Vidare har ett par av Blodcancerförbundets lokala föreningar egna facebooksidor, där Blodcancerföreningen i Stockholm är den mest aktiva. Blodcancerfonden finns därutöver representerade på Facebook, och sprider med hjälp av denna sociala mediekanal nyheter som har ett större fokus på den forskning som för närvarande sker inom blodcancerområdet. Fonden delger även, i den mån det går, information om hur de medel de tilldelas fördelas till aktörer verksamma inom hematologin i Sverige. 

TWITTER

Blodcancerförbundet finns sedan 2016 representerade på den sociala nätverkstjänsten Twitter. Det går enkelt att finna oss genom att söka på antingen "Blodcancerförbundet" eller "BCF_1982". Orsaken till att den sistnämnda förkortningen används som användarnamn är helt enkelt i mån av plats, där "1982" står för det år som vårt förbund grundades. Denna kanal används främst för att främja våra intressepolitiska relationer, skapa debatt/väcka opinion för frågor som är viktiga för oss vårt förbund samt för att hålla koll på relevanta politiska utvecklingar inom blodcancersjukvården i Sverige. 

INSTAGRAM

I början av 2017 utökade Blodcancerförbundet sin närvaro på det virtuella medielandskapet genom att skapa ett konto på det sociala nätverket Instagram. "Blodcancerforbundet1982" är namnet på nämnda konto som likt benämningen på Twitter belyser det faktum att Blodcancerförbundet grundades 1982. Till skillnad från Facebook och Twitter är det huvudsakliga målet med Instagram att dela intressanta och relevanta bilder för att på så vis skapa en känsla av större närhet till våra medlemmar. Flytten av förbundskansliets lokaler vid årsskiftet 2016/2017 kändes som ett passande tillfälle att påbörja detta spännande arbete, som vi hoppas leder till att våra medlemmar får större inblick i vår verksamhet.