Välkommen till      

   

Blodsjukas förening i södra sjukvårdsregionen är en del av Blodcancerförbundet och vi har en bred verksamhet till gagn för blodsjuka inom vår region.

 Hjälp oss sprida vår webbadress: www.blodcancerforbundet.se/sodra

 

Föreningen tar tacksamt emot gåvor, allt går tillbaka till ändamål som främjar de blodsjuka.

Vårt postgiro: 32 34 48-1 "Södra regionen"

Blodsjukas förening i södra sjukvårdsregionen

  

Nyheter

Nyheter

  Kalender

  Kalender

   Nyheter från förbundet

   Nyheter från förbundet

    Förbundets kalender

    Förbundets kalender