Välkommen till Blodcancerföreningen i Stockholm

Föreningen för dig som har någon form av blodcancer eller är närstående till någon med blodcancer - eller som vill stödja vår verksamhet.

Vi som är engagerade i föreningen är alla drabbade av blodcancer, som själv sjuk eller som närstående. Vi arbetar ideellt och vill genom vårt arbete bl a ge blodcancerdrabbade en möjlighet att träffa personer i likartad situation, vilket kan vara ett stöd och ett sätt att stärka varandra.

 

Föreningen har tre ben som vi står på: medlemsaktiviteter, individ- och gruppstödjande och intressepolitik.

Medlemsaktiviteter är t ex medlemsmöten där någon berättar om ett för oss aktuellt ämne, för det mesta ingår även mat och prat så vi har möjlighet att utbyta erfarenheter. Till jul blir det en julmiddag någonstans och till våren en utflykt. Vad som är på gång ser du i kalendern nedan.

Vi behöver alla stöd, och kan vi få det av någon som upplevt något liknande runt blodcancern så kan det vara en fördel. Du kan få en stödperson, någon med erfarenhet av din typ av blodcancer. Det finns även självhjälpsgrupper, där vi, några tillsammans träffas och stöttar varandra i vår sjukdom. Någon gång i månaden har vi vad vi kallar Vi fikar med gelikar, en öppen cafékväll för dig som är blodcancerberörd, oftast med ett tema. Vill du veta mer så gå in på fliken Någon att prata med eller Vi fikar med glikar till vänster.

Att påverka sjukvården så den blir bättre för oss blodcancersjuka är viktigt. Vi deltar i det regionala arbetet på RCC, Regionalt CancerCentrum. Vår insats som patientförening är att lyfta upp patientperspektivet. Det utarbetas nationella vårdprogram för de olika diagnoserna och dessa ska sedan implementeras på regional nivå och det är då vi i föreningen kan vara med och påverka. Förbundet är givetvis med på den nationella nivån.  

Vi är en liten krets som jobbar för föreningens och oss blodcancersjukas bästa. Är du intresserad att engagera dig i något av det vi står för så hör gärna av dig till oss på e-post stockholm@blodcancerforbundet.se

 

Webbmaster L8 - Anne-Charlotte Bennerstam
2017-04-01

Nyheter

Kalender

Kalender

    Nyheter från förbundet

    Nyheter från förbundet

      Förbundets kalender