Stöd oss

Föreningen tar tacksamt emot gåvor, minnesgåvor och donationer.

Allt som skänks används till ändamål som gagnar de blodcancersjuka. Såväl stora som små donationer välkomnas varmt.

Gåvor till Blodcancerföreningen i Stockholm betalas in på plusgiro 67 75 69 - 6.