Blodcancerfonden

Blodcancerfonden

2011-03-10

Stöd Blodcancerfonden- Pg 90 04 21-9

Forskning och utveckling för blod- och blodcancersjukas bästa
Blodcancerfonden är en ideell stiftelse som bildades 1987 av Blodcancerförbundet.
Vårt arbete syftar till att stödja forskning och utveckling inom hematologi. Fondens insamlade medel går till fort- och vidareutbildning samt forskning inom hematologi. På detta sätt vill vi förbättra såväl vårdkvalitet som livskvalitet för blodcancersjuka och deras anhöriga.

Lite kan göra stor skillnad

Runt om i vårt land drabbas människor dagligen av blodcancersjukdom. Du kan hjälpa oss i vårt arbete för ökad kunskap och förbättrad vård genom ett bidrag till Blodcancerfonden. Fondens 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, detta garanterar dig som givare att ditt bidrag hamnar i rätta händer. Önskar du veta mer om vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss. 
 
Organisation & Stipendier
Fondens styrelse består av samma personer som sitter med i Blodcancerförbundets styrelse. Anslag ur fonden beviljas av styrelsen tillsammans med en stipendieråd. I rådet sitter förutom representanter från fonden även två verksamma läkare samt en sköterska från hematologin.
Stipendier delas ut två gånger om året. Är du intresserad av att söka stipendier och vill ha ansökningshandlingar klicka här
Hälsningar
Blodcancerfonden

 

 

Skänk en gåva
Bli medlem
Kontakta en stödperson nära dig
Tidningen Haema
Nätverket mot cancer
Bookmark and Share

Besöksadress: Sturegatan 4 Box 1386 172 27 Sundbyberg

Tel kansli: 08 -546 405 40

(telefontid mån-fre 09.00-12.00)

Fax: 08-546 405 49