Myelom

2011-06-16

Myelom är cancer i benmärgen. Det är en kronisk sjukdom, vilket betyder att den in nuläget inte helt går att bota. Dess förlopp skiljer sig kraftigt mellan olika individer. Även om sjukdomen är svår att bota kan många bli bättre och få en god livskvalitet om rätt behandling sätts in.
Forskarna vet inte orsaken till varför man får myelom. Däremot vet man hur sjukdomen uppstår. Myelom utgår nämligen från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller. Deras normala funktion är att tillverka antikroppar mot bl.a. virus och bakterier. En enda plasmacell kan bilda ett par tusen antikroppar i minuten. Plasmacellerna finns framför allt i benmärgen och i lymfkörtlarna.

Vill du läsa mer?
 
Vill köpa en skrift om myelom?

 

 

 

Bookmark and Share

Besöksadress: Sturegatan 4 Box 1386 172 27 Sundbyberg

Tel kansli: 08 -546 405 40

(telefontid mån-fre 09.00-12.00)

Fax: 08-546 405 49