Akut lymfatisk leukemi

2011-06-16

Det finns flera typer av akut leukemi. En form (lymfatisk) är vanligast hos barn, medan en annan (myeloisk) mest drabbar vuxna personer. Gemensamt för båda formerna är att de vita blodkropparna inte mognar som de ska i benmärgen. Dessa omogna vita blodkroppar tränger undan de normala, specialiserade cellerna i blodet och benmärgen.
Orsakerna till akut leukemi är inte klarlagda men man vet att joniserande strålning och vissa kemiska ämnen har betydelse. Det finns också studier som talar för att ärftlighet kan ha en viss betydelse.
I Sverige drabbas varje år ungefär 70 barn och 350 vuxna av akut leukemi. Chansen att bli botad är större ju yngre man är. Prognosen vid akut leukemi har förbättrats under senare år och detta gäller framför allt akut lymfatisk leukemi hos barn där 80-90 procent numera botas.
Vill du läsa mer?
KLICKA HÄR!

Vill du köpa en skrift om Aplastisk anemi?
KLICKA HÄR!

 

 

 

Bookmark and Share

Besöksadress: Sturegatan 4 Box 1386 172 27 Sundbyberg

Tel kansli: 08 -546 405 40

(telefontid mån-fre 09.00-12.00)

Fax: 08-546 405 49