Lokala föreningar
NUS

Lokala föreningar

2011-10-15

Till Blodcancerförbundet hör för närvarande 14 föreningar med lokal verksamhet runt om i landet. Varje förening har sin egen styrelse, ekonomi och verksamhet.

Föreningarna ordnar aktiviteter, som sammankomster, utflykter och föredrag. Medlemmar och anhöriga erbjuds gemenskap och stöd.

I målsättningen ingår att främja och bevaka de blodcancersjukas intressen när det gäller behandling, vård och rehabilitering. Föreningarna har laglig rätt att företräda sina medlemmar gentemot sjukvårdande myndigheter och institutioner.

Inne på sjukhusen bidrar föreningarna ofta med sådant som kan göra det lite trivsammare för dem som är inlagda, anhöriga och personal.

Föreningarna delar också ut stipendier, som kan sökas av personal som vill vidareutbilda sig, delta i kongresser eller dylikt.

 

 

 

Bookmark and Share

Besöksadress: Sturegatan 4 Box 1386 172 27 Sundbyberg

Tel kansli: 08 -546 405 40

(telefontid mån-fre 09.00-12.00)

Fax: 08-546 405 49