Bli medlem

Blodcancerföreningen Västsverige

Medlemsavgift per år                     200:-
Familjemedlem                                50:-

Plusgiro: 38 40 44-4

 

  • Nu har vi tel.nr. till föreningen

    0738-933019