Bli medlem

Som medlem i Blodcancerföreningen i Uppsala sjukvårdsregion (BCU)

 

  • stöder du vårt arbete för de blodcancersjukas intressen och rättigheter. Behandling, vård, psykosocialt stöd, rehabilitering, vårdmiljö och att forskningen går i rätt riktning för blod- och blodcancersjuka
  • bidrar du till BCUs fortsatta överlevnad
  • du får möjlighet att träffa andra i din situation oavsett om du är blodcancer- drabbad eller anhörig
  • blir du inbjuden till medlemsmöten med intressanta föredrag och utflykter, där du träffar andra som är blodcancerberörda
  • du får BCUs medlemsblad med intressanta uppdateringar om föreningen
  • blir du inbjuden till öppna fikaträffar för dig som är blodcancerberörd
  • har du rätt till en stödperson i samma situation som dig själv
  • får du förbundets tidning Haema fyra gånger per år, som informerar om aktuella ämnen kring blodcancersjukdomar
  • du blir inbjuden till Blodcancerförbundets temadagar och arrangemang som är öppna för medlemmar

Medlemsavgiften är 150 kronor per år för enskild medlem och 200 kronor för familj. 

 

Medlem blir du på Blodcancerförbundets hemsida. 
Du är alltid välkommen att ringa eller mejla till oss i styrelsen vid frågor.  

 

 

 

  • Registrera dig för vårt nya nyhetsbrev