Bli medlem

Som medlem i Blodsjukas förening blir du inbjuden till föreningträffar med föreläsningar av doktorer, sköterskor och andra med kunskaper som är intressanta för oss. Du träffar andra i samma situation, får kontakt med stödpersoner och kan umgås under trevliga former.

Närstående är också välkomna.

Medlemskapet kostar 100 kr per person/år och närstående betalar 50 kr per person/år.  Då ingår också medlemstidningen Haema.