Testamentsgåva

DITT TESTAMENTE GÖR SKILLNAD!

Att testamentera till Blodcancerfonden innebär att ge en gåva till livet och framtiden. Med ökad kunskap bland allmänheten och satsning på blodcancerforskning ökar möjligheten till ett längre och bättre liv för alla cancerdrabbade i Sverige. Drygt 90 % av cancerforskningen i vårt land finansieras för närvarande av privatpersoner. En stor del av dessa generösa bidrag kommer från arvsgåvor i form av testamenten. Ditt stöd är därför otroligt viktigt för blodcancerforskningen, och tas tacksamt emot av Blodcancerfonden! 

Vi vet dessutom att ditt testamente är din sista vilja och betyder mycket efter din bortgång. Har du inte några närmare släktingar än kusiner så går dina tillgångar automatiskt till Allmänna Arvsfonden som bestämmer hur de ska disponeras. 

BEHOVET ÄR STORT...

Med större resurser till blodcancerforskning, opinion och ökad kännedom om blodcancer får fler människor möjligheten att leva väl fungerande liv i många år framöver. Utvecklingen inom forskningen har varit fantastiskt det senaste decenniet, där du genom ditt testamente kan bidra till att denna fortsätter vara det även i framtiden. Stort TACK för detta! 

 

 

 

DET ÄR ENKELT ATT TESTAMENTERA

Genom att upprätta ett testamente kan du själv bestämma över dina tillgångar. Det är enkelt att upprätta ett testamente och din gåva gör stor skillnad. Om du behöver hjälp med att upprätta ett korrekt testamente kan du vända dig till din bank, en advokat, en begravningsbyrå eller annan sakkunnig inom området. De hjälper dig att skriva och underteckna ditt testamente så att inga missförstånd sker efter din bortgång.

Ditt testamente måste vara egenhändigt undertecknat av dig och bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Dessa individer får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet ifråga. Vidare måste de vara fullt medvetna om att de bevittnar ett testamente, men du har ingen skyldighet att delge dem innehållet av detta. Det går emellertid även att skriva ett testamente själv, varpå vi har tagit fram en mall för hur ett sådant kan se ut om du vill testamentera till Blodcancerfonden. Denna tar du del av via länken nedan. 

MALL FÖR TESTAMENTEN

KONTAKTA OSS

Det går också bra att kontakta Blodcancerförbundets kansli om du funderar på eller har bestämt dig för att testamentera till Blodcancerfonden. Detta gör du bäst genom att kontakta vår Förbunds- och Affärsutvecklingsansvarige Christian Pedersen via; 

070 273 89 72 

christian@blodcancerforbundet.se