Verksamhet

FÖR ÖKAD KÄNNEDOM OCH FÖRSTÅELSE

Blodcancerförbundet med 14 patientföreningar verkar för ökad kännedom om och föreståelse för hur det är att leva med blodcancancer. Vidare försöker vi väcka opinion för att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas god tillika likvärdig vård och rehabilitering. En stor del av förbundets verksamhet bedrivs i dessa ovan nämnda lokala föreningar. Förbundet stöttar emellertid lokalföreningarna aktivt och arbetar på en mer övergripande/strategisk nivå med att utveckla och samordna verksamheten. 

LÄS MER I MENYN

I rullgardinsmenyn till vänster hittar du mer information om bland annat Blodcancerförbundets stödpersonsverksamhet, vår medlemstidning Haema och det påverkansarbete vi aktivt arbetar med för våra medlemmars välbefinnande. 

                                               

Bo Björkstrand, Överläkare och Sektionschef vid Hemagologiska Centrum på KI

Goda relationer med hematologer som Bo är viktigt för Blodcancerförbundets verksamhet

 "En hematolog ger aldrig upp" - Lise-lott Eriksson, ordförande Blodcancerförbundet