Aktuellt
Nyheter
Vårdens mäktigaste Nyhet - bättre behandling av myelom Kampen mot cancer Hur har covid-19 påverkat dig som cancerpatient? Nya cancerfall riskerar att inte upptäckas i tid Vi tackar Christian Pedersen för den här tiden Värden av cancerrehab Nytt blogginlägg - Vid sidan av... En starkare forskningskapacitet Nytt ATMP-centrum på Sahlgrenska Nominera till Patientpris Utbildningsdag (Forum för Health Policy) Info och läsvärt Följ oss gärna på YouTube Talassemi i fokus Kulturarenan Inspelning webbmöte (covid-19 och myelom) SVT Agenda Nytt avsnitt av Blodcancerpodden Diagnosspecifik info (corona) Återkoppling SFH (covid-19) Webbmöte covid-19 och myelom Om ledarskap inom vården Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra Frågor om coronaviruset Coronavirus och cancer Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Situationsanalys (Svarte Petter) Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Nationellt införande av nya läkemedel Utdelning Blodcancerfonden En orolig tid... Informationsfilm om Tobiasregistret Sällsynta Dagen Stöd att få (stödperson) Intervju med Förbundsordförande Nationella MPN-Dagen Lymfompatienter sökes En god sexuell hälsa Du är inte ensam... 10-årsjubileum för GPCC Replik från Blodcancerförbundet Svenska MDS- & AML-Dagen Kontaktsjuksköterskans ansvar Debatt i P1 Nytt blogginlägg (Vid sidan av...) Succé för Alltomcancerrehab.se! Projektet "Du är inte ensam..." är igång! Stöd blodcancerforskning - bli månadsgivare! Myeloma Toolkit för myelomberörda Nyhetsbrev december Min historia... - Livet efteråt Ny utgåva av medlemstidningen Haema Blodcancerförbundets intressepolitiska påverkansarbete Medlemsenkät 2019/2020 Kliniska studier - våga fråga! Nyhetsbrev november Min historia... - Autolog SCT utan problem Att vara stödjande Nordic Blood Cancer Council Blodcancerdagen - sista chansen! Närståendestöd Alltomcancerrehab.se Förändring på riktigt! Att överkomma utmaningar Lansering nästa fredag! Behovet av samverkan Nyhetsbrev oktober Workshop om sjukvården Presentationsmaterial Livskraft Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Hjälp från vården! Personcentrering (allo SCT) Stödverksamhet (stödperson) Blodcancerdagen Min historia... - Vidarkliniken Alltomcancerrehab.se (1) Slutrapport VTEDB Ansökan om ersättning Vaccin verkningslöst för vissa blodcancerpatienter Rapport från Patientriksdagen 2020 Sjukvårdspodden Blodcancerförbundet medverkar i Ekot Förbundsstämma 2021 Grant ASH Kan man bemöta cancern (lymfom) med färg och humor? Save the Date - 15 september Utlysning - Myelomforskning Webbinarium - Lymfomdagen MPN awareness day 9/9 - internetionellt webbinarium från MPN Advocates Network En forskargrupp vid Lunds universitet söker deltagare Lymfomdagen 2021 MPE Year of Action Bli medlem! Webbinarium - Sexuell hälsa & cancer Ny video i forskningsbloggen - Kosttillskott och cancer Sex och samlevnad efter cancern Viktig information om covid-19 och vaccination till personer drabbade av blod- eller blodcancersjukdom Lusten Vetenskapsradion På djupet Livskraft – En podd om cancerrehab Webbinarium: Implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Webbinarium 17/12 kl. 13.00-14.00: covid-19 infektion & vaccinationssvar Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 Förebyggande sjukpeng Nyckelgen i leukemi hittad Hälsningar från Almedalen Åter i Stockholm Inställda aktiviteter (våren 2020) Kontaktsjuksköterskans uppdrag Reserapport! VTEDB Almedalen Temadag om myelom (Göteborg)! Lästips för helgen Vi hörs på det nya året! Kommande temadagar våren 2020 God jul och gott nytt år! Ny behandling av MDS och beta-talassemi på gång Rapport om blodtransfusioner Patientriksdagen 2020 Skrivelse Folkhälsomyndigheten Covid-vaccination Patientinflytande Digitala föreläsningar nu på Youtube Anmälan till patientpanelen 2021 Kajsa Smith, Hallands Sjukhus i Halmstad har blivit utsedd till ”Årets Hematologisjuksköterska”. Föräldraskap och cancer projekt Närstående Cancervård närmare hemmet Webbinarium idag kl 17.00: implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Mattis dragspelskalender Webinarium om smärta Är du intresserad av att delta i en klinisk studie? Välkommen på vernissage 20/12 där 50 % av intäkterna går till blodcancerfonden! American Society of Hematology (ASH) årliga möte Blodcancerförbundet stärks med ytterligare medlemsförening Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Ditt livs viktigaste nyårslöfte om du är mellan 18 och 35 år Haema 4 21 om patientmakt, träning och hematologs systemkritik Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22
Pressmeddelanden Test landningssida1

Alltomcancerrehab.se

Lördagen den 26 oktober bjuder Blodcancerförbundet in alla medlemmar till en föreläsningsdag om cancerrehabilitering i Stockholm, med syftet att lansera kommande webbsida www.alltomcancerrehab.se

Skärmavbild 2019 09 30 Kl. 16.33.03 (1)

LANSERINGSEVENT LIVSKRAFT (ANMÄLAN HÄR)


Behovet av en digital plattform med samlad, tillförlitlig och faktagranskad information som fokuserar på cancerrehabilitering är stort. Detta ouppfyllda behov var också den bakomliggande tanken med projektet Livskraft, som Blodcancerförbundet har drivit sedan november 2019 via projektledaren Madelene Limnefelt. Alltså att underlätta informationssökandet för patienter, närstående och personal inom vården.

– Idag finns information om cancerrehabilitering utspridd på olika hemsidor, vilket gör det svårt för många att hitta det de söker. Därför jobbar vi med att samla relevant information gällande rehabilitering som inkluderar alla cancerpatienter, låter Madelene hälsa via en intervju i tidskriften Kampen Mot Cancer. 

Ojämlik vård

I ovan nämnda artikel berättar Madelene om kommande webbsida alltomcancerrehab.se, tillgängligt online i slutet av oktober, vars syfte är just att förenkla informationssökningen. Idag blir endast en tredjedel av dem som drabbas av cancer erbjudna rehabilitering. Bland de närstående har endast cirka 20 procent erbjudits någon form av stöd.

– Trots ett nyligen uppdaterat nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering går implementeringen för långsamt. Därför behöver patienten och närstående allt stöd de kan få gällande information om cancerrehabilitering, säger Madelene

Rehabilitering livsnödvändig

Madelene förklarar vidare att det är vanligt med fysiska, psykiska och sociala problem bland de patienter som är klara med sin medicinska behandling. Efter avslutad behandling finns plötsligt tid för eftertanke och reflektion som kan leda till en existentiell kris. 

– När den medicinska behandlingen på sjukhuset är avklarad behövs stöd för både den fysiska och mentala rehabiliteringen.

Hur pass mycket rehabilitering en patient behöver är individuellt och kan variera kraftigt, då cancer idag för många är en kronisk sjukdom. Att anpassa sig till ett helt nytt liv igen kan vara mycket tufft och upplevs av många som jobbigt. Ofta får den cancerdrabbade följdproblem av sin behandling, exempelvis hjärntrötthet vilket bland annat kan påverka arbetsförmågan. 

– Plattformen kommer att ta upp de vanligaste problemen och även ta fram filmer som stöd. 

Lansering av plattformen (26/10, Stockholm)

Den 26 oktober lanseras alltomcancerrehab.se genom att arrangera en föreläsningsdag om cancerrehabilitering i Stockholm. En aktivitet som det går att läsa mer om, och anmäla sig till, via denna länk. Ämnena är bland annat mat, sex och samlevnad och allmän information om cancerrehabilitering. Förutom cancerdrabbade är även närstående välkomna.

– Det är påfrestande och smärtsamt att vara anhörig till någon som insjuknat, vår plattform är även till för att stötta dem, avslutar Madelene Fjällman Limnefelt.

Program (26 oktober) 

09.15-09.45:   Fika och Registrering
09.45-10.00    Presentation Livskraft
10.00-10.45:   Sölvi Vejby: Vad är cancerrehabilitering och betydelsen av motion 
10.45-11.00:   Bensträckare
11.00-12.15:   Anna Ottosson: Hur är det med maten?
12.15-13.15:   Lunch 
13.15-14.15:   Tina Nevin: Utmaningar för sex och samlevnad
14.15-14.30:    Bensträckare
14.30-15.15:    Meddelas senare
15.15-16.00:    Avslutande ord, fika & mingel!

Senast uppdaterad 02 juli 2020

Fler nyheter


Alla nyheter