Aktuellt
Nyheter
Nyhet - bättre behandling av myelom Hur har covid-19 påverkat dig som cancerpatient? Nya cancerfall riskerar att inte upptäckas i tid Vi tackar Christian Pedersen för den här tiden Värden av cancerrehab Nytt blogginlägg - Vid sidan av... En starkare forskningskapacitet Nytt ATMP-centrum på Sahlgrenska Nominera till Patientpris Utbildningsdag (Forum för Health Policy) Info och läsvärt Följ oss gärna på YouTube Talassemi i fokus Kulturarenan Inspelning webbmöte (covid-19 och myelom) SVT Agenda Nytt avsnitt av Blodcancerpodden Diagnosspecifik info (corona) Återkoppling SFH (covid-19) Webbmöte covid-19 och myelom Om ledarskap inom vården Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra Frågor om coronaviruset Coronavirus och cancer Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Situationsanalys (Svarte Petter) Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Nationellt införande av nya läkemedel Utdelning Blodcancerfonden En orolig tid... Informationsfilm om Tobiasregistret Sällsynta Dagen Stöd att få (stödperson) Intervju med Förbundsordförande Nationella MPN-Dagen Lymfompatienter sökes En god sexuell hälsa Du är inte ensam... 10-årsjubileum för GPCC Replik från Blodcancerförbundet Svenska MDS- & AML-Dagen Kontaktsjuksköterskans ansvar Debatt i P1 Nytt blogginlägg (Vid sidan av...) Succé för Alltomcancerrehab.se! Projektet "Du är inte ensam..." är igång! Stöd blodcancerforskning - bli månadsgivare! Myeloma Toolkit för myelomberörda Nyhetsbrev december Min historia... - Livet efteråt Ny utgåva av medlemstidningen Haema Blodcancerförbundets intressepolitiska påverkansarbete Medlemsenkät 2019/2020 Kliniska studier - våga fråga! Nyhetsbrev november Min historia... - Autolog SCT utan problem Att vara stödjande Nordic Blood Cancer Council Blodcancerdagen - sista chansen! Närståendestöd Alltomcancerrehab.se Förändring på riktigt! Att överkomma utmaningar Lansering nästa fredag! Behovet av samverkan Nyhetsbrev oktober Workshop om sjukvården Presentationsmaterial Livskraft Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Hjälp från vården! Personcentrering (allo SCT) Stödverksamhet (stödperson) Blodcancerdagen Min historia... - Vidarkliniken Sex och samlevnad efter cancern Viktig information om covid-19 och vaccination till personer drabbade av blod- eller blodcancersjukdom Lusten Vetenskapsradion På djupet Livskraft – En podd om cancerrehab Webbinarium: Implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Webbinarium 17/12 kl. 13.00-14.00: covid-19 infektion & vaccinationssvar Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Inställda aktiviteter (våren 2020) Kontaktsjuksköterskans uppdrag Reserapport! VTEDB Almedalen Temadag om myelom (Göteborg)! Lästips för helgen Vi hörs på det nya året! Kommande temadagar våren 2020 God jul och gott nytt år! Anmälan till patientpanelen 2021 Cancervård närmare hemmet Webbinarium idag kl 17.00: implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Mattis dragspelskalender Webinarium om smärta Är du intresserad av att delta i en klinisk studie? Välkommen på vernissage 20/12 där 50 % av intäkterna går till blodcancerfonden! American Society of Hematology (ASH) årliga möte Blodcancerförbundet stärks med ytterligare medlemsförening Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Ditt livs viktigaste nyårslöfte om du är mellan 18 och 35 år Haema 4 21 om patientmakt, träning och hematologs systemkritik Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Delta på Patientriksdagen den 7/12 - digitalt eller på plats Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanar till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag

Den 22 april medverkar Blodcancerförbundets ordförande Lise-lott Eriksson i en slutdebatt på viktiga IHE-Forum 2022. Det hålls i Lund, med temat ”Ett fullständigt samhällsperspektiv inom hälso- och sjukvård – oavsett finansiär”.

IHE Forum 2022 Webbnyhet Genrebild Pixabay Lakare Vard Med Lise Lott

Den 21-22 april pågår Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE:s årliga forum och en av de två patientorganisationerna som är representerade är Blodcancerförbundet.
IHE:s Forum äger rum i universitetsstaden Lund i Skåne och det är en betydelsefull årlig mötesplats för vårdpolitiken, vårdprofessionen och inte minst patientorganisationer.

Läkemedelsfinansiering på agendan 

IHE skriver på sin webbplats:
”Genom samarbete mellan olika aktörer och nivåer i samhället kan vården förbättras och effektiviseras. Arbetet försvåras dock ofta av stuprör som delar organisation, ansvar och finansiering. IHE Forum kommer ge konkreta exempel på hur man kan vårda över gränser, utan stuprör, och belyser effekterna både från kliniskt perspektiv och patientperspektiv.
En viktig aspekt är att värde och kostnader av innovationer och åtgärder faller på olika aktörer och samhällssektorer, vilket kan minska incitamenten att ta beslut som gynnar samhällssektorn som helhet. Dessa utmaningar kommer att diskuteras på IHE Forum, och följas av exempel och debatter för hur de kan hanteras och lösas.”


Snabbare tillgång till nya läkemedel

Blodcancerförbundets förbundsordförande Lise-lott Eriksson lise-lott eriksson porträttbildkommer att föra fram förbundets medlemmars prioriterade frågor i debatten. Det är bland annat att blodcancerpatienterna i Sverige mycket snabbare måste få tillgång till nya innovativa EU-godkända läkemedelsterapier.
Det kan idag ta ett par år innan nya EMA-godkända innovativa behandlingsterapier mot cancersjukdomar, blir tillgängliga för patienter i Sverige. Men många har inte den tiden. Det handlar om liv eller död och i våra jämförbara grannländer är denna processtid halverad.
I detta arbete driver Blodcancerförbundet för närvarande ett stort samarbetsprojekt för att påverka vårdpolitiker och professionen på olika nivåer. Samarbetsprojektet heter ”Dagens forskning – morgondagens behandling” och pågår tillsammans med åtta läkemedelsbolag.

Patientmedverkan på systemnivå

En annan viktig fråga för Blodcancerförbundet, är att det måste in en patientmedverkan på systemnivå. Idag finns det nämligen en fast patientföreträdare med i beslutsprocessen när NT-rådet respektive TLV utreder och tar beslut om införandet av nya EU-godkända läkemedel i Sverige. Hen har en allmänkunskap, men klart begränsade insikter i alla olika diagnoser och behandlingar.
Blodcancerförbundet vill införa en europeisk modell, som innebär utbytbara expertpatienter och patientföreträdare i denna beslutsprocess. Det skulle innebära, att när ett nytt läkemedel utreds för införande till en aktuell diagnosgrupp, finns en patient- eller patientorganisationsföreträdare för just den diagnosgruppen med på systemnivå i utrednings- och beslutsprocessen.
Blodcancerförbundet tror att detta skulle ge ett bredare beslutsunderlag, ett uthålligt system och snabbare tillgång till nya innovativa behandlingar, som i andra europeiska länder. Det skulle också innebära en bättre livskvalitet och ett längre liv för många personer.


Medverkande på IHE Forum 2022

De medverkande på IHE-Forum i år är bland andra: Agneta Karlsson (generaldirektör, TLV), Eva-Lo Ighe (generaldirektör, Inspektionen för socialförsäkringen), Martin Engström (hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland), Nasim Farrokhnia (ordförande i E-hälsoläkarna), Lise-lott Eriksson (ordförande i Blodcancerförbundet), Dag Larsson (sakkunnig policy, LIF) och Brita Winsa (hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten), samt Anna Nergårdh regeringens fd utredare av God och nära vård.

Mer om IHE

Som ett oberoende forskningsinstitut med rötterna i hälsoekonomi arbetar IHE med uppdragsgivare från alla samhällssektorer för att generera evidens för ett sunt beslutsfattande.
1993 arrangerades IHE Forum för första gången och lockade 200 sjukvårdsföreträdare till Lund för att debattera den svenska sjukvårdens framtida finansiering, organisation och prioriteringar.
Ambitionen är att IHE Forum ska vara en arena för kunskapsutbyte mellan akademin och vårdens beslutfattare. Konferensen tema ska återspegla vad hälso- och sjukvårdens intressenter uppfattar som centrala frågor med förankring i hälsoekonomin. Det kan gälla allt från vårdens finansiering, sjukvårdens strukturer och organisation till läkemedelsmarknadens utveckling.
IHE Forum är en policybaserad, två-dagars årlig konferens där hälso- och sjukvårdens aktörer (industrin, nationella myndigheter och hälso- och sjukvården) möts och diskuterar aktuella ämnen.
Källa: ihe.se/ihe-forum


Läs mer om IHE-Forum 2022 på: www.ihe.se/ihe-forum/

 

Senast uppdaterad 21 april 2022

Fler nyheter


Alla nyheter