Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

"Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer"

I en skrivelse till Folkhälsomyndigheten hävdar företrädare för Blodcancerförbundet att samtliga patienter med blodcancersjukdomar, ska erbjudas en extra påfyllandsdos av covid-19-vaccin och prioriteras behandlingsmässigt. 

Publik Folk Manniskor Genrebild Gdprok Fokus Med Oskarpa Fhsj

Patienter med någon blodcancersjukdom, som också drabbas av covid-infektion, måste prioriteras i ett tidigt skede och erbjudas behandling med till exempel monoklonala antikroppar mot allvarlig covidsjukdom. Foto: Håkan Sjunnesson BLCF

I Blodcancerförbundets skrivelse till Folkhälsomyndigheten den 25 februari 2022, pekar förbundets styrelse på att en blodcancersjukdom innebär hög risk att drabbas svårt av covid-19. De vill att Folkhälsomyndigheten både prioriterar tillgång till läkemedelsbehandling mot covid-19 för de med blodsjukcancerdomar och att erbjuda dem en extra vaccinpåfyllnadsdos.

I skrivelsen betonar förbundets skribenter att många patienter med blodcancerdiagnoser har ett kraftigt försämrat immunförsvar, med nedsatt funktion av både B- och T-lymfocyter till följd av sjukdom eller behandling.

Covidsjuka måste få avancerad behandling
Blodcancerförbundet tycker att samtliga inom gruppen blodcancerpatienter borde prioriteras och i ett tidigt skede erbjudas läkemedelsbehandling.
"Det kan vara en viktig åtgärd för att minska allvarliga symtom som annars kan drabba denna patientgrupp vid insjuknande i covid-19-infektion.”

”Vidare anser vi att denna patientgrupp efter bekräftad covid-infektion ska prioriteras i ett tidigt skede och erbjudas behandling med till exempel monoklonala antikroppar. Detta är mycket viktigt för att förhindra antalet sjukhusinläggningar samt för att minska risken att patienter med blodcancer avlider till följd av covid-19-infektion."

Ifrågasätter att åtgärder dragits in

Blodcancerförbundet ifrågasätter även beslutet om att nödvändiga åtgärder dras in. Som att det inte längre erbjuds hemtest, vilket kan vara viktigt för att bidra till minskad smittspridning. Blodcancerförbundet önskar en förklaring gällande vilka grunder detta beslut har baserats på.

Åtgärderna som Blodcancerförbundet lyfter fram i sin skrivelse kan minska smittspridningen över lag och är viktiga för att bidra till ökad överlevnadschans och mindre allvarliga komplikationer för patientgruppen som förbundet företräder. Förbundets företrädare tycker också att Folkhälsomyndigheten borde bli bättre på att ge konkreta råd, som bör implementeras i samtliga av Sveriges regioner.”

Skrivelsen till Folkhälsomyndigheten är undertecknad av Lise-lott Eriksson ordförande Blodcancerförbundet, Lennart Ivarsson, vice ordförande Blodcancerförbundet och Olina Lind, medicinskt sakkunnig Blodcancerförbundet.

Läs hela skrivelsen här:

skrivelse

Text & foto: Håkan Sjunnesson / BLCF

människor lyssnar Foto Håkan Sjunnesson

---------------------------------------------------------------------------

Senast uppdaterad 02 mars 2022

Fler nyheter


Alla nyheter