Aktuellt
Nyheter
Nyhet - bättre behandling av myelom Hur har covid-19 påverkat dig som cancerpatient? Nya cancerfall riskerar att inte upptäckas i tid Vi tackar Christian Pedersen för den här tiden Värden av cancerrehab Nytt blogginlägg - Vid sidan av... En starkare forskningskapacitet Nytt ATMP-centrum på Sahlgrenska Nominera till Patientpris Utbildningsdag (Forum för Health Policy) Info och läsvärt Följ oss gärna på YouTube Talassemi i fokus Kulturarenan Inspelning webbmöte (covid-19 och myelom) SVT Agenda Nytt avsnitt av Blodcancerpodden Diagnosspecifik info (corona) Återkoppling SFH (covid-19) Webbmöte covid-19 och myelom Om ledarskap inom vården Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra Frågor om coronaviruset Coronavirus och cancer Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Situationsanalys (Svarte Petter) Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Nationellt införande av nya läkemedel Utdelning Blodcancerfonden En orolig tid... Informationsfilm om Tobiasregistret Sällsynta Dagen Stöd att få (stödperson) Intervju med Förbundsordförande Nationella MPN-Dagen Lymfompatienter sökes En god sexuell hälsa Du är inte ensam... 10-årsjubileum för GPCC Replik från Blodcancerförbundet Svenska MDS- & AML-Dagen Kontaktsjuksköterskans ansvar Debatt i P1 Nytt blogginlägg (Vid sidan av...) Succé för Alltomcancerrehab.se! Projektet "Du är inte ensam..." är igång! Stöd blodcancerforskning - bli månadsgivare! Myeloma Toolkit för myelomberörda Nyhetsbrev december Min historia... - Livet efteråt Ny utgåva av medlemstidningen Haema Blodcancerförbundets intressepolitiska påverkansarbete Medlemsenkät 2019/2020 Kliniska studier - våga fråga! Nyhetsbrev november Min historia... - Autolog SCT utan problem Att vara stödjande Nordic Blood Cancer Council Blodcancerdagen - sista chansen! Närståendestöd Alltomcancerrehab.se Förändring på riktigt! Att överkomma utmaningar Lansering nästa fredag! Behovet av samverkan Nyhetsbrev oktober Workshop om sjukvården Presentationsmaterial Livskraft Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Hjälp från vården! Personcentrering (allo SCT) Stödverksamhet (stödperson) Blodcancerdagen Min historia... - Vidarkliniken Sex och samlevnad efter cancern Viktig information om covid-19 och vaccination till personer drabbade av blod- eller blodcancersjukdom Lusten Vetenskapsradion På djupet Livskraft – En podd om cancerrehab Webbinarium: Implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Webbinarium 17/12 kl. 13.00-14.00: covid-19 infektion & vaccinationssvar Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Inställda aktiviteter (våren 2020) Kontaktsjuksköterskans uppdrag Reserapport! VTEDB Almedalen Temadag om myelom (Göteborg)! Lästips för helgen Vi hörs på det nya året! Kommande temadagar våren 2020 God jul och gott nytt år! Anmälan till patientpanelen 2021 Cancervård närmare hemmet Webbinarium idag kl 17.00: implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Mattis dragspelskalender Webinarium om smärta Är du intresserad av att delta i en klinisk studie? Välkommen på vernissage 20/12 där 50 % av intäkterna går till blodcancerfonden! American Society of Hematology (ASH) årliga möte Blodcancerförbundet stärks med ytterligare medlemsförening Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Ditt livs viktigaste nyårslöfte om du är mellan 18 och 35 år Haema 4 21 om patientmakt, träning och hematologs systemkritik Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Delta på Patientriksdagen den 7/12 - digitalt eller på plats Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanar till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning

Fler patienter behövs i Internationella Lymphoma Coalitions årliga undersökning, om hur livet med lymfom eller KLL är. Därför behövs nu din medverkan!
– Undersökningen ger oss bra internationella jämförelsedata i vårt påverkansarbete för bättre vård, säger Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet.

Pusselbitar Saknas Lymfom Och KLL Montage

Blodcancerförbundet ingår i den internationell samarbetsorganisationen Lymphoma Coalition. Organisationen som gör en viktig årlig undersökning om hur det är att leva med lymfom eller KLL, kronisk lymfatisk leukemi.

Hittills har få patienter från Sverige medverkat och Blodcancerförbundet tycker det skulle vara bra att få ett högre deltagande. Undersökningen pågår fortfarande och du har chansen att bidra med viktig kunskap genom anonyma svar på frågor.

 

Visar patienternas hälsa

– Undersökningen är väldigt viktig för att samla in statistik om patienthälsan. Blodcancerförbundet satsar på att använda evidensbaserad patientdata i vårt påverkansarbete. Vi vill ha bevis för hur patienterna mår och vad de vill och önskar. Därför är det viktigt att så många som möjligt av de som är berörda deltar i den här typen av undersökningar, säger Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet.

 

Ger oss bränsle till påverkanselden

I den senaste undersökningen deltog 100 patienter från Sverige och Lise-lott Eriksson hoppas på god uppslutning även i årets undersökning.

– Genom att delta hjälper du Lymphoma Coalition (LC) och oss att få en bättre förståelse för patienters erfarenhet av de många typerna av lymfom, inklusive kronisk lymfatisk leukemi, KLL. Den information som samlas in ger Lymphoma Coalition och Blodcancerförbundet bättre möjlighet att påverka den framtida vården, säger hon.

 

Viktigt att visa på vårdutveckling

Olina Lind, medicinskt sakkunnig i Blodcancerförbundet betonar också vikten av att delta i olika forskningsstudier, för att se vårdutvecklingen.

-Informationen som Lymphoma Coalition får fram i sina undersökningar hjälper både dem och oss på Blodcancerförbundet att identifiera och belysa områden som skulle kunna förbättra vården för lymfompatienter.

-Vi vill därför uppmana till insamlandet av patientrapporterade data. Det kan också vara ett viktigt steg i att driva på och bidra till framsteg inom området.

 

Intressant forskningsnyhet om CAR-T

Olina producerar i sin tjänst en forskningsblogg på Blodcancerförbundets hemsida, om forskningsnyheter och vetenskapliga framsteg inom hematologi. I det senaste avsnittet (vecka 12 - 2022) tar hon upp intressant forskning om lymfom och mer specifikt studien ZUMA-7, där lymfompatienter erbjudits en ny och effektiv immunbehandling.

 

CAR-T behandlingen ledde till ökad livslängd

- Studien ZUMA-7 har varit ett stort fokus under flera medicinska konferenser inom området hematologi. Syftet för studien har varit att studera CAR-T behandlingen axi-cel (Axicabtagene ciloleucel, läkemedelsnamn Yescarta), som andra linjens behandling för patienter med storcelligt B-cellslymfom, berättar Olina Lind i sin forskningsblogg och fortsätter:

- Resultaten visar att CAR-T behandlingen ledde till signifikanta förbättringar med avseende på bland annat överlevnad och andel lymfompatienter som uppnådde komplett respons, jämfört med standardbehandling.

Forskarna i studien påpekar också vikten av att lymfompatienter under studien har erbjudits CAR-T i en tidigare behandlingslinje, eftersom det innebar att patienterna då exponerades för en mindre mängd cytostatika. Det innebar också att patienterna erbjöds en behandling som har potential att hålla lymfomet borta under lång tid eller möjligen för alltid, utan att behöva genomgå en stamcellstransplantation.

 

Här deltar du i studien:

I Lymphoma Coalitions patientundersökning finns frågorna även på svenska. Här kan du delta anonymt och medverka i undersökningen genom att svara på ett antal frågor om hur du upplever livet och vården. Det tar cirka 25 minuter att svara. Undersökningen ska vara öppen i två månader och har varit öppen ett par veckor redan, så vänta inte med att svara utan gör det redan idag:

Klicka på bilden nedan och delta:

pusselbitar saknas i forskning om Lymfom och KLL

https://lymphomacoalition.org/global-patient-survey/

 

Här hittar du forskningsbloggen:

Lyssna på det intressanta avsnittet om studien ZUMA-7 om CAR-T-behandling, i Blodcancerförbundets forskningsblogg producerad av Olina Lind, vecka 12:

Forskningsbloggen illustration BLCF

https://blodcancerforbundet.se/bloggar/forskningsbloggen/vecka-12-car-t-som-andra-linjens-behandling-klinisk-studie-zuma-7/

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Senast uppdaterad 05 april 2022

Fler nyheter


Alla nyheter