Aktuellt
Nyheter
Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra Frågor om coronaviruset Coronavirus och cancer Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Situationsanalys (Svarte Petter) Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Nationellt införande av nya läkemedel Utdelning Blodcancerfonden En orolig tid... Informationsfilm om Tobiasregistret Sällsynta Dagen Stöd att få (stödperson) Intervju med Förbundsordförande Nationella MPN-Dagen Lymfompatienter sökes En god sexuell hälsa Min historia... - Vidarkliniken Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet Om covid-19 och att leva med KLL - webbinarium 25 januari
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Inställda aktiviteter (våren 2020)

På grund av osäkerheten kring Coronaviruset har Blodcancerförbundets styrelse valt att ställa in vårens tre inplanerade temadagar om myelom (28 mars, Göteborg), MDS/AML (18 april, Jönköping) och MPN (9 maj, Lund)

Cancel (1)

Blodcancerförbundet har sedan hösten 2019 planerat för vårens tre temadagar om myelom, MDS/AML respektive de tre MPN-sjukdomarna. Mycket tid, planering och eftertanke har lagts ned på dessa högt emotsedda aktiviteter. Emellertid har de senaste veckornas händelseutvecklingar vad gäller Coronaviruset (COVID-19) satt käppar i hjulet för våra planer.

En händelseutveckling vi verkligen beklagar, samtidigt som vi hoppas på Er förståelse kring detta. Vi är minst lika besvikna som alla anmälda deltagare men väljer att lyssna till rådande medicinsk expertis. Även om vi självklart jättegärna hade sett att dessa tre aktiviteter genomfördes enligt plan. 


Myelomsatsning Väst (Göteborg, 28 mars)

Den 28 mars var tanken att Blodcancerförbundet skulle arrangera föreläsningsdagen Myelomsatsning Väst på hotell Scandic Crown i Göteborg. Aktiviteten skulle ske i samarbete med den internationella paraplyorganisationen International Myeloma Foundation (IMF) som dock redan i slutet av förra veckan flaggade för att de gärna såg att aktiviteten inte arrangerades enligt plan. Detta via vår kontaktperson på IMF, Serdar Erdogan, som lät hälsa följande via e-post under gårdagen: 

Vår rekommendation på IMF är att vi skjuter på mötet till senare under året då vi gärna vill upprätthålla "noll risk" för de deltagande patienterna. Varje möte i Europa som vi hade tänkt arrangera med patientorganisationer under våren har antingen blivit uppskjutna eller inställda. Vi på IMF har tillgång till ett antal medicinska experter internt och de har alla rekommenderat att aktiviteten skjuts upp till senare under 2020. 

Med tanke på att detta är ett av årets största event samt att det enligt lokalarrangören är möjligt att flytta aktiviteten kostnadsfritt kan det mycket väl bli som så att Myelomsatsning Väst blir av senare under året. Dock i sådana fall troligtvis först i slutet av november månad. Både på grund av de förberedelser som krävs (lokaler, program, föreläsare o.s.v.) men även för att passa både Blodcancerförbundets och IMF:s fullspäckade scheman hösten 2020. 

Mer information kommer senare under våren. Blodcancerförbundet kommer att ha nära kontakt med IMF och deras medicinska experter vars råd vi valt att följa. 


Svenska MDS- & AML-Dagen (Jönköping, 18 april)

Likt vid myelom är infektionskänslighet ett generellt problem för många drabbade av MDS och AML. Patienter berörda av dessa diagnoser kan alltså vara en riskgrupp för det nya Coronaviruset enligt dagens relativt skrala kunskapsläge om viruset ifråga. För att ta det säkra före det osäkra och verkligen värna om våra medlemmars hälsa har Blodcancerförbundet valt att ställa in denna tilltänkta aktivitet. Ett nödvändigt ont enligt både förbundsstyrelsen och verksamhetschef Christian Pedersen. 

Vi på kansliet har planerat för alla tre temadagar under våren sedan hösten 2019. Många timmar har lagts ned för att få till stånd dessa aktiviteter som jag personligen verkligen så fram emot att delta på. De är dessutom oerhört uppskattade av medlemmar, men i en tid när våra samarbetspartners ställer in allt från konferenser till enskilda möten ser vi inget annat val. Särskilt med tanke på den rådande osäkerhet kring hur allvarligt COVID-19 egentligen är. 

I dagsläget är det tveksamt om denna aktivitet kommer att kunna arrangeras senare under 2020. Detta beror på vilken återkoppling vi får av lokalarrangören, möjlighet att få tag på föreläsare (alltid svårare i lite mindre städer) samt intresse både från eventuella sponsorer och lokalföreningen i regionen. Just nu lutar det dock åt att nästa temadag om MDS och AML först kommer att arrangeras våren 2021. 


Nationella MPN-Dagen (Lund, 9 maj)

Även den inplanerade MPN-Dagen som skulle ha hållits i Lund den 9 maj beslutades att ställas in i samband med gårdagens styrelsemöte för Blodcancerförbundet. Ett naturligt val ur förbundsstyrelsens perspektiv med tanke på att man från Folkhälsomyndigheten redan nu talar om att införa mötesrestriktioner i Sverige så snart som möjligt och det således råder stor osäkerhet om några arrangemang ens kommer kunna hållas överhuvudtaget senare under vårkanten i vårt land. 

Blodcancerförbundet har i skrivande stund löpande kontakt med lokalarrangören och de tilltänkta föreläsarna för att därigenom kunna ta reda på om det är möjligt att arrangera denna temadag senare under året. Om detta kommer att ske är dock högst osäkert just nu, men vi lovar att hålla alla anmälda deltagare och övriga intresserade informerade kring de fortsatta händelseutvecklingarna. Något som dock kan komma att dröja givet den stora osäkerhet som finns kring det nya viruset. 

Senast uppdaterad 30 juni 2020

Fler nyheter


Alla nyheter