Aktuellt
Nyheter
Vårdens mäktigaste Nyhet - bättre behandling av myelom Kampen mot cancer Hur har covid-19 påverkat dig som cancerpatient? Nya cancerfall riskerar att inte upptäckas i tid Vi tackar Christian Pedersen för den här tiden Värden av cancerrehab Nytt blogginlägg - Vid sidan av... En starkare forskningskapacitet Nytt ATMP-centrum på Sahlgrenska Nominera till Patientpris Utbildningsdag (Forum för Health Policy) Info och läsvärt Följ oss gärna på YouTube Talassemi i fokus Kulturarenan Inspelning webbmöte (covid-19 och myelom) SVT Agenda Nytt avsnitt av Blodcancerpodden Diagnosspecifik info (corona) Återkoppling SFH (covid-19) Webbmöte covid-19 och myelom Om ledarskap inom vården Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra Frågor om coronaviruset Coronavirus och cancer Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Situationsanalys (Svarte Petter) Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Nationellt införande av nya läkemedel Utdelning Blodcancerfonden En orolig tid... Informationsfilm om Tobiasregistret Sällsynta Dagen Stöd att få (stödperson) Intervju med Förbundsordförande Nationella MPN-Dagen Lymfompatienter sökes En god sexuell hälsa Du är inte ensam... 10-årsjubileum för GPCC Replik från Blodcancerförbundet Svenska MDS- & AML-Dagen Kontaktsjuksköterskans ansvar Debatt i P1 Nytt blogginlägg (Vid sidan av...) Succé för Alltomcancerrehab.se! Projektet "Du är inte ensam..." är igång! Stöd blodcancerforskning - bli månadsgivare! Myeloma Toolkit för myelomberörda Nyhetsbrev december Min historia... - Livet efteråt Ny utgåva av medlemstidningen Haema Blodcancerförbundets intressepolitiska påverkansarbete Medlemsenkät 2019/2020 Kliniska studier - våga fråga! Nyhetsbrev november Min historia... - Autolog SCT utan problem Att vara stödjande Nordic Blood Cancer Council Blodcancerdagen - sista chansen! Närståendestöd Alltomcancerrehab.se Förändring på riktigt! Att överkomma utmaningar Lansering nästa fredag! Behovet av samverkan Nyhetsbrev oktober Workshop om sjukvården Presentationsmaterial Livskraft Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Hjälp från vården! Personcentrering (allo SCT) Stödverksamhet (stödperson) Blodcancerdagen Min historia... - Vidarkliniken Alltomcancerrehab.se (1) Slutrapport VTEDB Ansökan om ersättning Vaccin verkningslöst för vissa blodcancerpatienter Rapport från Patientriksdagen 2020 Sjukvårdspodden Blodcancerförbundet medverkar i Ekot Förbundsstämma 2021 Grant ASH Kan man bemöta cancern (lymfom) med färg och humor? Save the Date - 15 september Utlysning - Myelomforskning Webbinarium - Lymfomdagen MPN awareness day 9/9 - internetionellt webbinarium från MPN Advocates Network En forskargrupp vid Lunds universitet söker deltagare Lymfomdagen 2021 MPE Year of Action Bli medlem! Webbinarium - Sexuell hälsa & cancer Ny video i forskningsbloggen - Kosttillskott och cancer Sex och samlevnad efter cancern Viktig information om covid-19 och vaccination till personer drabbade av blod- eller blodcancersjukdom Lusten Vetenskapsradion På djupet Livskraft – En podd om cancerrehab Webbinarium: Implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Förebyggande sjukpeng Nyckelgen i leukemi hittad Hälsningar från Almedalen Åter i Stockholm Inställda aktiviteter (våren 2020) Kontaktsjuksköterskans uppdrag Reserapport! VTEDB Almedalen Temadag om myelom (Göteborg)! Lästips för helgen Vi hörs på det nya året! Kommande temadagar våren 2020 God jul och gott nytt år! Ny behandling av MDS och beta-talassemi på gång Rapport om blodtransfusioner Patientriksdagen 2020 Skrivelse Folkhälsomyndigheten Covid-vaccination Patientinflytande Digitala föreläsningar nu på Youtube Anmälan till patientpanelen Kajsa Smith, Hallands Sjukhus i Halmstad har blivit utsedd till ”Årets Hematologisjuksköterska”. Föräldraskap och cancer projekt Närstående Cancervård närmare hemmet
Pressmeddelanden 2020

Kontaktsjuksköterskans uppdrag

Varje patient som drabbas av cancer ska enligt lag erbjudas en egen namngiven kontaktsjuksköterska som följer och stöttar patienten genom utredning, behandling och rehabilitering.

Häromdagen belyste Blodcancerförbundet kontaktsjuksköterskans roll i rehabilitering, och nämnde att denne bland annat ansvarar för att en individuell vårdplan ("Min Vårdplan") upprättas. Kontaktsjuksköterskans roll är emellertid bra mycket bredare än så, där denne även ska;  

 • Vara tydligt namngiven 
 • Ha speciell tillgänglighet 
 • Kunna hänvisa till annan kontakt när hen inte är tillgänglig 
 • Informera om kommande steg i vårdprocessen 
 • Förmedla kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov 
 • Ge stöd till patient/närstående vid normal krisreaktion 
 • Vägleda till psykosocialt stöd vid behov 
 • Säkerställa patientens delaktighet/inflytande över sin egen vård 
 • Aktivt bevaka ledtider 
 • Ha ett tydligt skriftligt uppdrag 
 • Ha kunskaper som reglerar av innehåll/avgränsningar i varje patientprocess 
 • Ansvara för aktiva överlämningar till en eventuell ny kontaktsjuksköterska 
 • Delta i multidisciplinära möten/ronder 

Mycket ansvar med andra ord! Men hur fungerar detta i praktiken egentligen? Får dessa viktiga aktörer tillräckligt med resurser för att kunna ge våra patienter den vård de på alla sätt och vis förtjänar att få? En enkät från Cancerfonden, som utfördes förra året, ger en något dyster bild av hur det ser ut i verkligheten runtom i landet. 

Enligt undersökningen svarade 44 % av kontaktsjuksköterskorna att de inte har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter, drygt hälften ansåg inte att de hade ett tydligt skriftligt uppdrag och ca en tredjedel uppgav att de inte erhållit den utbildning som krävdes för att kunna klara av uppdraget. Oroande siffror med tanke på hur viktiga dessa aktörer är för en god och jämlik vård. 

Blodcancerförbundet är naturligtvis av åsikten att landets kontaktsjuksköterskor måste få de resurser som dessa duktiga människor behöver för att kunna stötta våra patienter genom hela vårdprocessen. Detta innefattar även att vara tillgängliga när den medicinska behandlingen är slut och patienten kanske upplever sin svåraste tid. Ge landets kontaktsjuksköterskor de resurser de behöver för att kunna vara ett bra stöd till våra patienter! 

Senast uppdaterad 25 juni 2020

Fler nyheter


Alla nyheter