Aktuellt
Nyheter
Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra Frågor om coronaviruset Coronavirus och cancer Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Situationsanalys (Svarte Petter) Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Nationellt införande av nya läkemedel Utdelning Blodcancerfonden En orolig tid... Informationsfilm om Tobiasregistret Sällsynta Dagen Stöd att få (stödperson) Intervju med Förbundsordförande Nationella MPN-Dagen Lymfompatienter sökes En god sexuell hälsa Min historia... - Vidarkliniken Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Min historia... - Vidarkliniken

Dagens bidrag till "Min historia..." tar omtalade Vidarkliniken i försvar, en verksamhet som enligt anonyma skribenten "Erina" erbjuder värdefulla kompletterande behandlingar till mer traditionell cancervård

 "ERINA"

Min åsikt att det är en stor tragedi att sjukhuset Vidar rehab och Vidar vårdcentral i Järna nu har stängt efter att Region Stockholm med flera har fattat politiskt beslut om att inte förlänga avtalet som har funnits i många år. Många patienter kan vittna om den oerhört goda omvårdnad de fått på Vidarkliniken med ett respektfullt förhållningssätt som omfattar HELA människan, inte bara kroppen.  

Ett sådant bemötande har jag tyvärr ofta saknat hos flera av mina sjukhusläkare, vilket har bidragit till att jag ofta känt mig provocerad, arg och orolig. Jag blev bland annat avrådd från integrativmedicinska behandlingsmetoder som jag ville komplettera med för att stärka kroppen inför min sjukhusbehandling, men jag valde ändå att själv söka upp sådana läkare.

Inför cytostatika- och strålbehandlingen oroade jag mig mycket. Jag tyckte att jag inte fick tillräcklig information av sjukhusläkarna om risken för kort- och långsiktiga biverkningar, det fanns för litet tid för mina frågor och jag fick inte vara tillräckligt delaktig i min individuella behandlingsplanering, som jag ofta fick strida för.

Men jag fick en bra psykolog, kontaktsjuksköterska och kurator att prata med, som väl var.

Trots allt gick min lymfombehandling bra. Jag kombinerade med integrativmedicinska metoder och fick förvånansvärt litet biverkningar. Nu är jag färdigbehandlad och känner mig pigg och hoppfull :) Men jag fortsätter med integrativ medicin för att i möjligaste mån förebygga återfall.

Jag tycker att ALL personal som träffar patienter bör ha en helhetsinriktad människosyn och ett empatiskt och bekräftande bemötande med  förståelse för psykosomatik, patientens existentiella livssituation och den livskris som följer med en cancerdiagnos. Patienten måste få känna sig som ett subjekt som är delaktig i sin individuella vårdplanering, inte som ett vårdobjekt på löpande band. Patienter som väljer att komplettera med integrativ medicin bör kunna ha en respektfull dialog med sina läkare om det. 

De personer jag känner som har varit på Vidarkliniken var väldigt nöjda med det mycket goda bemötandet och den individuella omvårdnaden, baserad på mångårig klinisk erfarenhet av att kombinera konventionell vård med integrativmedicinska metoder. 

Vetenskapliga studier är viktigt men inte tillräckligt. Enligt SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) definieras "Evidensbaserad sjukvård" (medicin) som "medveten och systematisk användning inom medicinskt arbete av bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (evidens), tillsammans med klinisk erfarenhet och patientens preferenser". 

Att inte förlänga avtalet med Vidarkliniken var ett stort svek mot oss cancerpatienter! Jag tror att många vill att kliniken öppnas igen. Många är i stort behov av rehabilitering och uppföljning på Vidarkliniken efter sin cancerbehandling.

 

REGIONPOLITIKER - TÄNK OM! 

Fler nyheter


Alla nyheter