Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Delta i undersökning om behandlingsbeslut kring din myelomvård Så påverkade Blodcancerförbundets team debatten på Fokus Patient 2023 Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi Se de inspelade forskningsföreläsningarna på internationella lymfomdagen 2023 Forskare söker familjer till forskningsstudie om hur man upplever forskning Hon tilldelas årets hematologiska avhandling om blödarsjukan hemofili B Stort höstengagemang för påverkan i 20 olika blodcancerforum Sjukvårdsministern välsignade EUPATI Sveriges nya patientföreträdarutbildning
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21

Under årets hematologiforskningsmöte ASH i USA, presenterades intressanta forskningsframsteg, bland annat den kliniska studien CARTITUDE-1 med myelompatienter.
Studien visar att en mycket stor andel av patienterna svarar bra på behandlingen med ett nytt CAR-T-läkemedel. "Mycket värdefullt för en patientgrupp med få andra behandlingsalternativ", enligt Blodcancerförbundets ordförande.

Genrebild Forskning Vardpersonal Skoterska Lakare Hematologi Vard Fhsj Gdprok (7) Sv

Klinisk forskningsstudie bland myelompatienter i USA visar på goda resultat med nytt läkemedel. Foto: Håkan Sjunnesson/BLCF

Under årets ASH-möte presenterades många intressanta framsteg inom hematologi, bland annat resultat från den kliniska studien CARTITUDE-1. Denna studie inkluderade myelompatienter som fått återfall och/eller var refraktära och som tidigare genomgått intensiva behandlingar.

Syftet med studien var att undersöka effekten av läkemedlet cilta-cel som är en CAR-T behandling riktad mot molekylen BCMA (B-cellsmognadsantigen), som är en markör som förekommer på ytan av cancerceller vid myelom.

Denna behandling visade effekt tidigt, samtidigt som responsen var stark och mycket långvarig. Efter drygt 12 månader visade det sig att den totala svarsfrekvensen (ORR, Overall Response Rate) var 97 procent, samt att 67 procent uppnådde komplett respons.

Stor andel patienter svarade bra

- Nya behandlingar såsom detta CAR-T läkemedel, är mycket viktig för oss att framföra och belysa, säger Olina Lind, medicinskt sakkunnig i Blodcancerförbundet och fortsätter:

- Studien visar att en mycket stor andel av patienterna svarar bra på behandlingen med detta nya CAR-T-läkemedel. Dessutom är effekten av behandlingen långvarig och det är mycket värdefullt för en patientgrupp med få andra behandlingsalternativ.

Hoppfullt för myelompatienter

Lise-lott Eriksson, förbundsordförande i Blodcancerförbundet har åter följt nyhetsflödet från ASH-kongressen med stort intresse:

- Det sker mycket inom hematologiforskningen nationellt och internationellt varav en av de mest intressanta nyheterna i år är den aktuella CARTITUDE-1-studien. Att så många patienter i studien svarar så bra och så länge. Det är verkligen mycket hoppfullt för myelompatienter, säger Lise-lott Eriksson och fortsätter:

Många vill delta i kliniska studier- Många av våra medlemmar svarade i vår senaste medlemsundersökning att de är mycket intresserade av kliniska studier. Tre av fyra patienter, 73 procent i vår medlemsundersökning ville gärna medverka i en klinisk studie. Men endast en av fem, 21 procent, har deltagit i en klinisk studie. Så diskrepansen däremellan är stor, pekar hon på.

- Kliniska studier är viktiga för morgondagens behandlingar och Blodcancerförbundet arbetar därför aktivt i vårt påverkansarbete för att många fler patienter i Sverige ska kunna få möjligheten att ingå i kliniska studier, säger Lise-lott Eriksson.

Nästan alla vill se nya behandlingarBlodcancerförbundets ordförande pekar också på vikten av att patienter i Sverige ska få tillgång till nya behandlingar, som utvecklas och blir godkända internationellt.

- Det är långt ifrån är självklart idag. Vår senaste medlemsundersökning visade att nästan alla, 96 procent, av våra medlemmar anser att är viktigt med nya behandlingar för blodcancerpatienter, säger Lise-lott Eriksson och fortsätter:

Väldigt trögt svenskt system- Tyvärr är systemet i Sverige väldigt trögt när det gäller godkännande och införande av nya behandlingar. För några år sedan infördes begreppet ”ordnat införande”, som skulle underlätta och förenkla processen med tillgången av nya läkemedel.

- Men vår erfarenhet är att inget har förändrats och att nya behandlingar bromsas och inte blir tillgängliga för patienter i Sverige tillräckligt snabbt. Mycket beklagligt, då det handlar om liv och död för många blodcancerpatienter. De kan inte vänta! hävdar Lise-lott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet.

Håkan Sjunnesson/BLCF

 

 

Bidra gärna till forskningen om blodsjukdomar!Var med och ge ett bidrag till den hematologiska forskningen via Blodcancerfonden genom att klicka på länken nedan:

https://blodcancerforbundet.se/vart-arbete/blodcancerfonden/

 

Fakta och mer om forskning från ASHASH är förkortningen på American Society of Hematology, som denna vecka haft sitt 63:e årliga möte. ASH är ett av de största och mest omfattande evenemangen för den senaste forskningen och framsteg som görs inom området hematologi.

Via länken nedan är det möjligt att läsa abstrakten som presenterades under årets ASH-möte:

https://ash.confex.com/ash/2021/webprogram/Session21289.html

 

Lakemedelsgivning via port genrebild
Många av Blodcancerförbundets medlemmar svarar i undersökning att de vill vara med i kliniska studier. De vill att även patienter i Sverige snabbare ska få del av nya läkemedelsbehandlingar. Foto: Håkan Sjunnesson/BLCF

Senast uppdaterad 21 april 2022

Fler nyheter


Alla nyheter