Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens

Lennart Ivarsson, vice ordförande i Blodcancerförbundets styrelse blev den första patientrepresentanten som medverkat, när sydöstra sjukvårdsområdet höll ett konferenswebbinarium om framsteg inom cancervården.

Lennart Ivarsson Montage Med Klinisk Forskning 1 Sv

Blodcancerförbundets vice ordförande Lennart Ivarsson medverkade som första patientrepresentant på Sjukvårdsregion sydosts webbkonferens om forskning och framsteg. Montage: Håkan Sjunnesson /BLCF

Seminariet anordnades av regionerna i Östergötland, Jönköpings län och Kalmar län. Rubriken var Forskning och Framsteg i Sydost och det handlade framför allt om kliniska studier.

Huvudämnet var hur man ska öka antalet kliniska studier i Sverige samt göra dem mer lättillgängliga inom såväl sjukvården som för patienterna. Bland de medverkade fanns personal från hälso- och vården, forskare, regionala politiker samt representanter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och socialdepartementet, berättar Lennart Ivarsson.

 

Sökbar databas om pågående studier 

Lennart Ivarsson, du fick slutorden som medverkande och fick möjligheten att sammanfatta webbinariet. Vad har du för reflektioner om evenemangets innehåll och resultat och betydelse för Blodcancerförbundets medlemmar? 

- Seminariet innehöll många bra och tänkvärda presentationer - alla framåtriktade i syfte att öka antalet kliniska studier i Sverige. Exempelvis berättade Lif, de forskande läkemedelsföretagen, om att de bedriver ett stort projekt där man bland annat ska ta fram en sökbar studiedatabas över pågående studier i Sverige.

- Det kommer underlätta överblicken och förhoppningsvis leda till att fler intresserar sig för frågan. Här hoppas vi kunna vara med och utveckla databasen, sett utifrån patientperspektivet, säger Lennart Ivarsson.

 

Första gången en patientrepresentant var med

Hur upplever du din/vår medverkan i webbinariet?

- Jag berättade om min egen patientresa och deltagande i en klinisk studie. Det är en personlig berättelse som jag tror kan gälla för många andra patienter, och då inte bara inom blodcancer. Jag har mycket positiva erfarenheter från min behandling, men det finns fortfarande mycket kvar att göra, för att förbättra informationen om kliniska studier samt hur man som patient kan påverka sitt val av behandling hävdar Lennart Ivarsson.

Vad betyder det att Blodcancerförbundet medverkar vid den här typen av event/konferenser?

- Sjukvårdsregionen Sydost har anordnat den här typen av konferenser i flera år, men det här var första gången som en patientrepresentant medverkade. Mycket glädjande och jag är övertygad om att vi som patienter och patientorganisationer kan tillföra mycket för att utveckla svensk sjukvård.

- Och då inte bara på det individuella planet, utan framför allt på systemnivå när övergripande beslut inom sjukvården ska fattas, förklarar Lennart Ivarsson.

Lennart Ivarsson

 

Enighet om vikten av fler kliniska studier

Lennart Ivarsson, vad tar du med dig från denna konferens om kliniska studier?

- Att det fanns en stor enighet bland alla deltagarna att det är viktigt att vi får fler kliniska studier i Sverige. Att vi halkat efter omvärlden och att det rimmar illa med regeringens life science-strategi, som säger att vi ska vara en ledande nation inom forskning och utveckling. Kliniska studier är grunden för utvecklingen av många nya innovativa läkemedel och behandlingar. Som faktiskt räddar liv, understryker Lennart Ivarsson.

- Fantastiskt bra att frågan om kliniska studier uppmärksammas så här. Det här var dessutom ett mycket bra anordnat seminarium med en bra spridning av medverkande och föredragshållare. Kanske kan det här vara något för andra regioner att ta efter, tipsar Lennart Ivarsson, vice ordförande i Blodcancerförbundet.

 

Håkan Sjunnesson

 

Syftet med kliniska studier är att utveckla möjligheten att förebygga, diagnostisera eller behandla olika cancerdiagnoser.

Läs mer om kliniska studier här:
www.blodcancerforbundet.se/livet-som-berord/vid-diagnos/kliniska-studier/ 

------------------------------------------------------------------------------------

Senast uppdaterad 21 april 2022

Fler nyheter


Alla nyheter