Aktuellt
Nyheter
Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra Frågor om coronaviruset Coronavirus och cancer Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Situationsanalys (Svarte Petter) Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Nationellt införande av nya läkemedel Utdelning Blodcancerfonden En orolig tid... Informationsfilm om Tobiasregistret Sällsynta Dagen Stöd att få (stödperson) Intervju med Förbundsordförande Nationella MPN-Dagen Lymfompatienter sökes En god sexuell hälsa Min historia... - Vidarkliniken Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet Om covid-19 och att leva med KLL - webbinarium 25 januari
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Råd, fakta och nyheter om coronaviruset

Utöver att samla på sig generella råd, fakta och vanliga frågor kring det nya corona-viruset förmedlar Blodcancerförbundet idag vidare den senaste informationen om antiinflammatoriska läkemedel vid COVID-19

Corona II (1)

Allmänt om COVID-19 (Folkhälsomyndigheten)


Kring nyår upptäcktes det nya coronaviruset (även kallat 2019-nCoV och SARS-CoV-2) efter att människor blivit sjuka i staden Wuhan i Kina. Viruset tillhör virusfamiljen Corona, dit även bland annat SARS hör. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet COVID-19. 

Världshälsoorganisationen, WHO, klassar nu virusutbrottet som en pandemi. Det innebär att det sker en omfattande spridning av sjukdomen till världens alla kontinenter. Stora delar av världens samhällen och människor väntas påverkas.

Hur är situationen i Sverige?

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken att viruset ska sprida sig i Sverige mycket hög, då det finns tecken på att det förekommer en samhällsspridning av sjukdomen på några ställen i landet. Sverige har dock en stark smittskyddsorganisation som tidigare har hanterat den här typen av situationer vid ett antal tillfällen. Viktigast just nu är att identifiera och begränsa viruset, att ge vård och behandling åt smittade och att öka förebyggande insatser. Information är av största vikt och kan rädda liv. 

Vi vill uppmana till att endast hämta information från pålitliga källor. Vi rekommenderar till exempel www.krisinformation.se. Det går även bra att ringa 113 13 och ställa allmänna frågor om sjukdomen. Viktigast i dagsläget är att skydda sig själv och andra, där Folkhälsomyndigheten ger ett antal råd om detta via följande länk

När ska jag stanna hemma?

Den som känner sig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma från jobb, skola och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Stanna hemma även om du bara upplever milda symptom. Det är viktigt för att minska risken att andra smittas. Vi behöver hjälps åt att skydda riskgrupper i samhället. Till riskgrupper hör äldre personer samt de som har andra bakomliggande sjukdomar (till exempel hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer och diabetes).

Behöver du sjukvårdsrådgivning bör du kontakta 1177 Vårdguiden. Läs mer om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Vilka är symptomen?

Olika luftvägssymtom, feber och hosta. Symtomen kan även vara lindriga. 

Inkubationstiden, det vill säga tiden mellan att en person smittas till att sjukdomen bryter ut, för viruset är 2-14 dagar. Folkhälsomyndigheten bedömer att viruset endast smittar när du är sjuk eller i samband med insjuknandet. 

Det finns i nuläget inget vaccin och än är det mycket som vi inte vet om det nya viruset. Experterna lär sig dock mer och mer hela tiden.

Hur kan smitta förhindras?

Det nya coronaviruset sprider sig dels genom direkt kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. För att stoppa denna typ av smittspridning, tänk på att:

  • Tvätta händerna med tvål ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Undvik att röra vid ansiktet och ögon.
  • Undvik nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.                             
  • Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk
  • Stanna hemma när du är sjuk så att du undviker att smitta andra människor.

Om du är eller reser utomlands är det bra att tänka på att smitta också kan förhindras genom att:

  • Undvika marknader med levande djur och att undvika oskyddad kontakt med vild djur eller lantdjur.
  • Tillaga ägg och kött väl. 

Vanliga frågor om nya coronaviruset

Fungerar munskydd för att inte smittas av viruset?

Nej. Munskydd skyddar inte dig som är frisk från att bli smittad. Den som är sjuk och använder ett munskydd kan dock till viss del skydda sin omgivning genom att munskyddet stoppar viruset från att flyga ut i luften vid nysningar eller hosta.

Kan viruset överleva länge utanför människokroppen?

Virusets sprids framförallt via sjuka människor. Det pågår forskning om hur länge viruset klarar sig utanför människokroppen. Användning av desinfektionsmedel dödar viruset på ytor och föremål. En god handhygien minskar risken för att du ska smittas eller sprida eventuell smitta vidare.  

Är det säkert att få ett brev eller paket från ett drabbat område?

Ja, det är säkert. Erfarenheter från tidigare likande sjukdomsutbrott visar att smittan sprids via sjuka människor och inte via brev eller paket. 

Kan husdjur hemma hos oss sprida smittan?

I dagsläget finns inga uppgifter om att smittan kan sprida mellan husdjur och människor.

Blir alla allvarligt sjuka av det nya coronaviruset?

Nej, de allra flesta blir inte allvarligt sjuka och sjukdomen går oftast över av sig själv. Vissa människor drabbas dock av allvarlig sjukdom som lunginflammation. Äldre människor och människor med bakgrundssjukdomar verkar vara i riskgrupp för att bli allvarligare sjuka. Experter lär sig hela tiden mer om sjukdomen. 

Antiinflammatoriska läkemedel

Världshälsoorganisationen (WHO) avråder sedan mitten av mars den som misstänker att hen har smittats av coronaviruset från att ta läkemedel med ibuprofen. Dessa så kallade inflammatoriska läkemedel omfattar till exempel Ipren, Voltaren och Treo. WHO menar att det under tiden som frågan utreds vidare är bättre att ta läkemedel med paracetamol (exempelvis Alvedon, Pamol och Panodil). Preparat som alltså är febernedsättande och smärtstillande men utan antiinflammatorisk verkan. 

Dock bör det noteras att Läkemedelsverket ännu inte har tagit rygg på WHO:s rekommendation. Filip Josefsson, läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket, lät under tisdagen den 17 mars via en artikel i Svenska Dagbladet hälsa att de har varit i kontakt med den Europeiska läkemedelsmyndigheten, att de har efterhört sig om att få mer information om bakgrunden till WHO:s rekommendation samt att de skulle återkomma när de har bedömt detta och om det föranleder någon förändring av deras bedömning

Vidare uttalade sig Sveriges representant i den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté prac, Läkemedelsverkets Ulla Wändel Liminga, i tidskriften Läkemedelsvärlden samma datum som ovan med följande citat:

Tillgängliga vetenskapliga data ger inte stöd för vare sig gynnsamma eller skadliga effekter på själva sjukdomsförloppet vid covid-19 infektion av ibuprofen – eller något annat värk- och febernedsättande läkemedel. 

Istället trycker myndigheten på att både inflammatoriska läkemedel och paracetamol genom sin febernedsättande effekt kan dölja tecken på försämring av en infektion, till exempel covid-19. Den som använder sådana läkemedel behöver därför vara extra uppmärksam på hur infektionen utvecklar sig. Det är, framhåller Läkemedelsverket, lika nödvändigt att hålla sig hemma även om febern och sjukdomskänslan tillfälligt minskar. 

Slutligen framhåller Läkemedelsverket i sin senaste information att det kan finnas andra skäl att undvika inflammatoriska läkemedel till äldre personer (särskilt de med vissa kroniska sjukdomar) samt personer som har hjärt- och kärlsjukdomar. Det handlar, förklarar Ulla Wändel Liminga, bland annat om en ökad risk för magblödningar och hjärt-kärlbiverkningar för dessa individer som dock generellt sett ska undvika inflammatoriska värktabletter.  

Man bör vara extra försiktig med äldre sköra personer och noga följa rekommendationerna i produktinformationen avslutar Ulla artikeln i Läkemedelsvärlden som går att ta del av här. Det går även att läsa en dagsfärsk artikel om ämnet på SVT.se genom att följa denna länk

UPPDATERING! 

Även WHO förklarar idag (19 mars) att tillgängliga data inte ger orsak att avråda covid-19-patienter från ibuprofen. Detta enligt ett inlägg på Twitter där organisationen skriver att de ”baserat på för närvarande tillgänglig information” inte avråder från att använda ibuprofen mot värk och feber vid covid-19. WHO kommenterar dock inte de tidigare uttalandena från bland annat det franska hälsodepartementet. 


Källor: Svenska Röda Korset, Svenska Dagbladet, SVT.se och Läkemedelsvärlden

Senast uppdaterad 30 juni 2020

Fler nyheter


Alla nyheter