Aktuellt
Nyheter
Vårdens mäktigaste Nyhet - bättre behandling av myelom Kampen mot cancer Hur har covid-19 påverkat dig som cancerpatient? Nya cancerfall riskerar att inte upptäckas i tid Vi tackar Christian Pedersen för den här tiden Värden av cancerrehab Nytt blogginlägg - Vid sidan av... En starkare forskningskapacitet Nytt ATMP-centrum på Sahlgrenska Nominera till Patientpris Utbildningsdag (Forum för Health Policy) Info och läsvärt Följ oss gärna på YouTube Talassemi i fokus Kulturarenan Inspelning webbmöte (covid-19 och myelom) SVT Agenda Nytt avsnitt av Blodcancerpodden Diagnosspecifik info (corona) Återkoppling SFH (covid-19) Webbmöte covid-19 och myelom Om ledarskap inom vården Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra Frågor om coronaviruset Coronavirus och cancer Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Situationsanalys (Svarte Petter) Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Nationellt införande av nya läkemedel Utdelning Blodcancerfonden En orolig tid... Informationsfilm om Tobiasregistret Sällsynta Dagen Stöd att få (stödperson) Intervju med Förbundsordförande Nationella MPN-Dagen Lymfompatienter sökes En god sexuell hälsa Du är inte ensam... 10-årsjubileum för GPCC Replik från Blodcancerförbundet Svenska MDS- & AML-Dagen Kontaktsjuksköterskans ansvar Debatt i P1 Nytt blogginlägg (Vid sidan av...) Succé för Alltomcancerrehab.se! Projektet "Du är inte ensam..." är igång! Stöd blodcancerforskning - bli månadsgivare! Myeloma Toolkit för myelomberörda Nyhetsbrev december Min historia... - Livet efteråt Ny utgåva av medlemstidningen Haema Blodcancerförbundets intressepolitiska påverkansarbete Medlemsenkät 2019/2020 Kliniska studier - våga fråga! Nyhetsbrev november Min historia... - Autolog SCT utan problem Att vara stödjande Nordic Blood Cancer Council Blodcancerdagen - sista chansen! Närståendestöd Alltomcancerrehab.se Förändring på riktigt! Att överkomma utmaningar Lansering nästa fredag! Behovet av samverkan Nyhetsbrev oktober Workshop om sjukvården Presentationsmaterial Livskraft Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Hjälp från vården! Personcentrering (allo SCT) Stödverksamhet (stödperson) Blodcancerdagen Min historia... - Vidarkliniken Alltomcancerrehab.se (1) Slutrapport VTEDB Ansökan om ersättning Vaccin verkningslöst för vissa blodcancerpatienter Rapport från Patientriksdagen 2020 Sjukvårdspodden Blodcancerförbundet medverkar i Ekot Förbundsstämma 2021 Grant ASH Kan man bemöta cancern (lymfom) med färg och humor? Save the Date - 15 september Utlysning - Myelomforskning Webbinarium - Lymfomdagen MPN awareness day 9/9 - internetionellt webbinarium från MPN Advocates Network En forskargrupp vid Lunds universitet söker deltagare Lymfomdagen 2021 MPE Year of Action Bli medlem! Webbinarium - Sexuell hälsa & cancer Ny video i forskningsbloggen - Kosttillskott och cancer Sex och samlevnad efter cancern Viktig information om covid-19 och vaccination till personer drabbade av blod- eller blodcancersjukdom Lusten Vetenskapsradion På djupet Livskraft – En podd om cancerrehab Webbinarium: Implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Förebyggande sjukpeng Nyckelgen i leukemi hittad Hälsningar från Almedalen Åter i Stockholm Inställda aktiviteter (våren 2020) Kontaktsjuksköterskans uppdrag Reserapport! VTEDB Almedalen Temadag om myelom (Göteborg)! Lästips för helgen Vi hörs på det nya året! Kommande temadagar våren 2020 God jul och gott nytt år! Ny behandling av MDS och beta-talassemi på gång Rapport om blodtransfusioner Patientriksdagen 2020 Skrivelse Folkhälsomyndigheten Covid-vaccination Patientinflytande Digitala föreläsningar nu på Youtube Anmälan till patientpanelen Kajsa Smith, Hallands Sjukhus i Halmstad har blivit utsedd till ”Årets Hematologisjuksköterska”. Föräldraskap och cancer projekt Närstående Cancervård närmare hemmet
Pressmeddelanden 2020

Råd, fakta och nyheter om coronaviruset

Utöver att samla på sig generella råd, fakta och vanliga frågor kring det nya corona-viruset förmedlar Blodcancerförbundet idag vidare den senaste informationen om antiinflammatoriska läkemedel vid COVID-19

Corona II (1)

Allmänt om COVID-19 (Folkhälsomyndigheten)


Kring nyår upptäcktes det nya coronaviruset (även kallat 2019-nCoV och SARS-CoV-2) efter att människor blivit sjuka i staden Wuhan i Kina. Viruset tillhör virusfamiljen Corona, dit även bland annat SARS hör. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet COVID-19. 

Världshälsoorganisationen, WHO, klassar nu virusutbrottet som en pandemi. Det innebär att det sker en omfattande spridning av sjukdomen till världens alla kontinenter. Stora delar av världens samhällen och människor väntas påverkas.

Hur är situationen i Sverige?

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken att viruset ska sprida sig i Sverige mycket hög, då det finns tecken på att det förekommer en samhällsspridning av sjukdomen på några ställen i landet. Sverige har dock en stark smittskyddsorganisation som tidigare har hanterat den här typen av situationer vid ett antal tillfällen. Viktigast just nu är att identifiera och begränsa viruset, att ge vård och behandling åt smittade och att öka förebyggande insatser. Information är av största vikt och kan rädda liv. 

Vi vill uppmana till att endast hämta information från pålitliga källor. Vi rekommenderar till exempel www.krisinformation.se. Det går även bra att ringa 113 13 och ställa allmänna frågor om sjukdomen. Viktigast i dagsläget är att skydda sig själv och andra, där Folkhälsomyndigheten ger ett antal råd om detta via följande länk

När ska jag stanna hemma?

Den som känner sig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma från jobb, skola och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Stanna hemma även om du bara upplever milda symptom. Det är viktigt för att minska risken att andra smittas. Vi behöver hjälps åt att skydda riskgrupper i samhället. Till riskgrupper hör äldre personer samt de som har andra bakomliggande sjukdomar (till exempel hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer och diabetes).

Behöver du sjukvårdsrådgivning bör du kontakta 1177 Vårdguiden. Läs mer om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Vilka är symptomen?

Olika luftvägssymtom, feber och hosta. Symtomen kan även vara lindriga. 

Inkubationstiden, det vill säga tiden mellan att en person smittas till att sjukdomen bryter ut, för viruset är 2-14 dagar. Folkhälsomyndigheten bedömer att viruset endast smittar när du är sjuk eller i samband med insjuknandet. 

Det finns i nuläget inget vaccin och än är det mycket som vi inte vet om det nya viruset. Experterna lär sig dock mer och mer hela tiden.

Hur kan smitta förhindras?

Det nya coronaviruset sprider sig dels genom direkt kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. För att stoppa denna typ av smittspridning, tänk på att:

  • Tvätta händerna med tvål ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Undvik att röra vid ansiktet och ögon.
  • Undvik nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.                             
  • Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk
  • Stanna hemma när du är sjuk så att du undviker att smitta andra människor.

Om du är eller reser utomlands är det bra att tänka på att smitta också kan förhindras genom att:

  • Undvika marknader med levande djur och att undvika oskyddad kontakt med vild djur eller lantdjur.
  • Tillaga ägg och kött väl. 

Vanliga frågor om nya coronaviruset

Fungerar munskydd för att inte smittas av viruset?

Nej. Munskydd skyddar inte dig som är frisk från att bli smittad. Den som är sjuk och använder ett munskydd kan dock till viss del skydda sin omgivning genom att munskyddet stoppar viruset från att flyga ut i luften vid nysningar eller hosta.

Kan viruset överleva länge utanför människokroppen?

Virusets sprids framförallt via sjuka människor. Det pågår forskning om hur länge viruset klarar sig utanför människokroppen. Användning av desinfektionsmedel dödar viruset på ytor och föremål. En god handhygien minskar risken för att du ska smittas eller sprida eventuell smitta vidare.  

Är det säkert att få ett brev eller paket från ett drabbat område?

Ja, det är säkert. Erfarenheter från tidigare likande sjukdomsutbrott visar att smittan sprids via sjuka människor och inte via brev eller paket. 

Kan husdjur hemma hos oss sprida smittan?

I dagsläget finns inga uppgifter om att smittan kan sprida mellan husdjur och människor.

Blir alla allvarligt sjuka av det nya coronaviruset?

Nej, de allra flesta blir inte allvarligt sjuka och sjukdomen går oftast över av sig själv. Vissa människor drabbas dock av allvarlig sjukdom som lunginflammation. Äldre människor och människor med bakgrundssjukdomar verkar vara i riskgrupp för att bli allvarligare sjuka. Experter lär sig hela tiden mer om sjukdomen. 

Antiinflammatoriska läkemedel

Världshälsoorganisationen (WHO) avråder sedan mitten av mars den som misstänker att hen har smittats av coronaviruset från att ta läkemedel med ibuprofen. Dessa så kallade inflammatoriska läkemedel omfattar till exempel Ipren, Voltaren och Treo. WHO menar att det under tiden som frågan utreds vidare är bättre att ta läkemedel med paracetamol (exempelvis Alvedon, Pamol och Panodil). Preparat som alltså är febernedsättande och smärtstillande men utan antiinflammatorisk verkan. 

Dock bör det noteras att Läkemedelsverket ännu inte har tagit rygg på WHO:s rekommendation. Filip Josefsson, läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket, lät under tisdagen den 17 mars via en artikel i Svenska Dagbladet hälsa att de har varit i kontakt med den Europeiska läkemedelsmyndigheten, att de har efterhört sig om att få mer information om bakgrunden till WHO:s rekommendation samt att de skulle återkomma när de har bedömt detta och om det föranleder någon förändring av deras bedömning

Vidare uttalade sig Sveriges representant i den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté prac, Läkemedelsverkets Ulla Wändel Liminga, i tidskriften Läkemedelsvärlden samma datum som ovan med följande citat:

Tillgängliga vetenskapliga data ger inte stöd för vare sig gynnsamma eller skadliga effekter på själva sjukdomsförloppet vid covid-19 infektion av ibuprofen – eller något annat värk- och febernedsättande läkemedel. 

Istället trycker myndigheten på att både inflammatoriska läkemedel och paracetamol genom sin febernedsättande effekt kan dölja tecken på försämring av en infektion, till exempel covid-19. Den som använder sådana läkemedel behöver därför vara extra uppmärksam på hur infektionen utvecklar sig. Det är, framhåller Läkemedelsverket, lika nödvändigt att hålla sig hemma även om febern och sjukdomskänslan tillfälligt minskar. 

Slutligen framhåller Läkemedelsverket i sin senaste information att det kan finnas andra skäl att undvika inflammatoriska läkemedel till äldre personer (särskilt de med vissa kroniska sjukdomar) samt personer som har hjärt- och kärlsjukdomar. Det handlar, förklarar Ulla Wändel Liminga, bland annat om en ökad risk för magblödningar och hjärt-kärlbiverkningar för dessa individer som dock generellt sett ska undvika inflammatoriska värktabletter.  

Man bör vara extra försiktig med äldre sköra personer och noga följa rekommendationerna i produktinformationen avslutar Ulla artikeln i Läkemedelsvärlden som går att ta del av här. Det går även att läsa en dagsfärsk artikel om ämnet på SVT.se genom att följa denna länk

UPPDATERING! 

Även WHO förklarar idag (19 mars) att tillgängliga data inte ger orsak att avråda covid-19-patienter från ibuprofen. Detta enligt ett inlägg på Twitter där organisationen skriver att de ”baserat på för närvarande tillgänglig information” inte avråder från att använda ibuprofen mot värk och feber vid covid-19. WHO kommenterar dock inte de tidigare uttalandena från bland annat det franska hälsodepartementet. 


Källor: Svenska Röda Korset, Svenska Dagbladet, SVT.se och Läkemedelsvärlden

Senast uppdaterad 30 juni 2020

Fler nyheter


Alla nyheter