Aktuellt
Nyheter
Vårdens mäktigaste Nyhet - bättre behandling av myelom Kampen mot cancer Hur har covid-19 påverkat dig som cancerpatient? Nya cancerfall riskerar att inte upptäckas i tid Vi tackar Christian Pedersen för den här tiden Värden av cancerrehab Nytt blogginlägg - Vid sidan av... En starkare forskningskapacitet Nytt ATMP-centrum på Sahlgrenska Nominera till Patientpris Utbildningsdag (Forum för Health Policy) Info och läsvärt Följ oss gärna på YouTube Talassemi i fokus Kulturarenan Inspelning webbmöte (covid-19 och myelom) SVT Agenda Nytt avsnitt av Blodcancerpodden Diagnosspecifik info (corona) Återkoppling SFH (covid-19) Webbmöte covid-19 och myelom Om ledarskap inom vården Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra Frågor om coronaviruset Coronavirus och cancer Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Situationsanalys (Svarte Petter) Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Nationellt införande av nya läkemedel Utdelning Blodcancerfonden En orolig tid... Informationsfilm om Tobiasregistret Sällsynta Dagen Stöd att få (stödperson) Intervju med Förbundsordförande Nationella MPN-Dagen Lymfompatienter sökes En god sexuell hälsa Du är inte ensam... 10-årsjubileum för GPCC Replik från Blodcancerförbundet Svenska MDS- & AML-Dagen Kontaktsjuksköterskans ansvar Debatt i P1 Nytt blogginlägg (Vid sidan av...) Succé för Alltomcancerrehab.se! Projektet "Du är inte ensam..." är igång! Stöd blodcancerforskning - bli månadsgivare! Myeloma Toolkit för myelomberörda Nyhetsbrev december Min historia... - Livet efteråt Ny utgåva av medlemstidningen Haema Blodcancerförbundets intressepolitiska påverkansarbete Medlemsenkät 2019/2020 Kliniska studier - våga fråga! Nyhetsbrev november Min historia... - Autolog SCT utan problem Att vara stödjande Nordic Blood Cancer Council Blodcancerdagen - sista chansen! Närståendestöd Alltomcancerrehab.se Förändring på riktigt! Att överkomma utmaningar Lansering nästa fredag! Behovet av samverkan Nyhetsbrev oktober Workshop om sjukvården Presentationsmaterial Livskraft Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Hjälp från vården! Personcentrering (allo SCT) Stödverksamhet (stödperson) Blodcancerdagen Min historia... - Vidarkliniken Alltomcancerrehab.se (1) Slutrapport VTEDB Ansökan om ersättning Vaccin verkningslöst för vissa blodcancerpatienter Rapport från Patientriksdagen 2020 Sjukvårdspodden Blodcancerförbundet medverkar i Ekot Förbundsstämma 2021 Grant ASH Kan man bemöta cancern (lymfom) med färg och humor? Save the Date - 15 september Utlysning - Myelomforskning Webbinarium - Lymfomdagen MPN awareness day 9/9 - internetionellt webbinarium från MPN Advocates Network En forskargrupp vid Lunds universitet söker deltagare Lymfomdagen 2021 MPE Year of Action Bli medlem! Webbinarium - Sexuell hälsa & cancer Ny video i forskningsbloggen - Kosttillskott och cancer Sex och samlevnad efter cancern Viktig information om covid-19 och vaccination till personer drabbade av blod- eller blodcancersjukdom Lusten Vetenskapsradion På djupet Livskraft – En podd om cancerrehab Webbinarium: Implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Webbinarium 17/12 kl. 13.00-14.00: covid-19 infektion & vaccinationssvar Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 Förebyggande sjukpeng Nyckelgen i leukemi hittad Hälsningar från Almedalen Åter i Stockholm Inställda aktiviteter (våren 2020) Kontaktsjuksköterskans uppdrag Reserapport! VTEDB Almedalen Temadag om myelom (Göteborg)! Lästips för helgen Vi hörs på det nya året! Kommande temadagar våren 2020 God jul och gott nytt år! Ny behandling av MDS och beta-talassemi på gång Rapport om blodtransfusioner Patientriksdagen 2020 Skrivelse Folkhälsomyndigheten Covid-vaccination Patientinflytande Digitala föreläsningar nu på Youtube Anmälan till patientpanelen 2021 Kajsa Smith, Hallands Sjukhus i Halmstad har blivit utsedd till ”Årets Hematologisjuksköterska”. Föräldraskap och cancer projekt Närstående Cancervård närmare hemmet Webbinarium idag kl 17.00: implementering av personcentrerad vård och patienträttigheter Mattis dragspelskalender Webinarium om smärta Är du intresserad av att delta i en klinisk studie? Välkommen på vernissage 20/12 där 50 % av intäkterna går till blodcancerfonden! American Society of Hematology (ASH) årliga möte Blodcancerförbundet stärks med ytterligare medlemsförening Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Ditt livs viktigaste nyårslöfte om du är mellan 18 och 35 år Haema 4 21 om patientmakt, träning och hematologs systemkritik Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online
Pressmeddelanden Test landningssida1

Skev bild av kostnader för cancerläkemedel

Dagens nyhet är en debattartikel skriven av företrädare för Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) som grundar sig i en ny studie som IHE utfört relativt nyligen

LM

Skev bild att enbart studera cancerläkemedelskostnaderna

Samhällskostnaderna för cancer som inte är kopplade till vård av patienterna är nästan lika stora som vårdkostnaderna – och även om utgifterna för cancerläkemedel blivit betydligt större de senaste decennierna har inte den totala kostnaden för cancervård ökat i samma takt. Det visar en ny studie som Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, gjort inom ramen för ett forskningsprojekt finansierat av den europeiska läkemedels-industriorganiationenen Efpia. 

Ofta lyfts de kraftigt ökande kostnaderna för cancerläkemedel fram. Nyligen rapporterade Läkemedels-marknaden exempelvis om att kostnaderna för cancerläkemedel i Skåne bara under 2019 ökat med 22 procent jämfört med året innan. Men Thomas Hofmarcher, som lett IHE:s studie, säger att det ger en skev bild att enbart studera läkemedelskostnaderna. 

– Om man räknar ihop produktionsbortfallet till följd av sjukskrivningar och förtida död samt kostnaderna för informell vård är de nästan lika stora som för vården och läkemedel. Det perspektivet är viktigt att komma ihåg, säger Thomas Hofmarcher. 

Ett av studiens resultat är att andelen av de totala sjukvårdsutgifterna som läggs på behandling av cancerpatienter, 6 procent i Europa och 4 procent i Sverige, inte har ökat nämnvärt sedan 1995.

– Det är anmärkningsvärt eftersom vi vet att kostnaden för läkemedel ökar, säger Thomas Hofmarcher. 

En anledning är att de nya läkemedlen delvis har gjort det enklare att behandla patienterna inom öppenvården, vilket minskat behovet av kostnadsdrivande sjukhusinläggningar, säger Thomas Hofmarcher.  

– De nya läkemedel har färre eller annorlunda biverkningar vilket gör att patienterna inte behöver befinna sig på sjukhus i lika hög utsträckning, säger han. 

Men det är osäkert om den typen av besparingar kommer att vara möjliga även framöver. 

– En av författarna till vår rapport, Nils Wilking, som tidigare varit chefsonkolog för Skånes universitetssjukhus gör bedömningen att vi i Sverige har nått en punkt där det är svårt att spara in ytterligare på vårdplatser som vi gjort de senaste 20 åren. De vårdplatser som finns behövs.

För att det ska gå att fortsätta satsa på nya cancerläkemedel kommer andelen av sjukvårdsutgifterna som läggs på cancervården att behöva öka. 

– Vi pratar i dag om en utgiftsandel på 4 procent, och det är långt ifrån vad snittet i Europa lägger. Det är inte så att vi överspenderar i Sverige i dag. I slutändan är det en politisk prioriteringsfråga, säger Thomas Hofmarcher.

I Sverige är kostnaden för cancervården 187 euro per invånare, det är något under genomsnittet i Europa, en lista som toppas av Schweiz som lägger över 500 euro per invånare. Förutom Finland spenderar alla andra nordiska länder mer på cancervården än Sverige. 

– Vi vet inte riktigt varför det har blivit så. Det vi kan se är att det inte hänger ihop med hur många cancerpatienter som finns i ett land, vilket man skulle kunna tänka sig, säger Thomas Hofmarcher. 

Flera av de läkemedel som dominerar marknaden i dag lanserades kring millennieskiftet, och deras patentskydd börjar lida mot sitt slut. Thomas Hofmarcher ser därför en möjlighet för att biosimilarer och generika skulle kunna pressa ned kostnaderna inom vården. 

– De besparingarna skulle kunna användas för att lösa finansieringsfrågan för nya effektiva cancerläkemedel. Utvecklingen av nya läkemedel visar inte några tecken på att sakta ned, säger han. 

Även om det kommer att ge positiva effekter för vården i Sverige är det främst i fattigare länder som lägre kostnader kan göra stor skillnad. 

– I Östeuropa kämpar många länder med att kunna betala för patentskyddade läkemedel. Biosimilarer och generika till de mest effektiva läkemedlen kan vara ett sätt för dem att tillhandahålla en, i alla fall hyfsat, god vård till sina patienter, säger Thomas Hofmarcher. 

Nils Wilking 

Thomas Hofmarcher 

Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

Senast uppdaterad 30 juni 2020

Fler nyheter


Alla nyheter