Aktuellt
Nyheter
Cancer-specifika frågor (covid-19) Blodcancerpodden - Att hantera allvarlig sjukdom Hjälp med deltagarinsamling Lansering av Blodcancerpodden! Inläsningsmaterial om blodcancer Skev bild av kostnader för cancerläkemedel Stöd av andra Frågor om coronaviruset Coronavirus och cancer Små åtgärder för riskgrupper = hälsovinster Råd, fakta och nyheter om coronaviruset Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro Situationsanalys (Svarte Petter) Inställda aktiviteter (våren 2020) (1) Nationellt införande av nya läkemedel Utdelning Blodcancerfonden En orolig tid... Informationsfilm om Tobiasregistret Sällsynta Dagen Stöd att få (stödperson) Intervju med Förbundsordförande Nationella MPN-Dagen Lymfompatienter sökes En god sexuell hälsa Min historia... - Vidarkliniken Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet Om covid-19 och att leva med KLL - webbinarium 25 januari
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

Svarte Petter RCC Uppsala-Örebro

Glädjande nog arrangerades det första av sex slutna regionala rundabordssamtal i Örebro som ett led i det intressepolitiska projektet Ingen vill ha Svarte Petter under fredagen som gick

Swe 837X400 Flygbild Orebro

Sverige, Europa och världen befinner sig i en osäker och ovan tid. Coronaviruset har till sist anlänt till Sverige på allvar och väntas påverka hela vårt samhälle en tid framöver. På vilket sätt och hur länge återstår att se, men trots den ovisshet som råder valde Blodcancerförbundet att sjösätta projektet Ingen vill ha Svarte Petter i fredags med ett regionalt rundabordssamtal i Örebro. De utmaningar våra medlemmar lever med kvarstår trots allt, även om COVID-19 med all rätta står i fokus dessa dagar. 

Syftet med "Svarte Petter" är att skapa ett gemensamt forum för olika aktörer av reell betydelse att diskutera hur nya effektiva läkemedel också kan komma patienter i Sverige till gagn. Detta omfattar de  behandlingar som må ha höga initiala kostnader, men som har en bevisat god effekt. Något som i sin tur kräver större flexibilitet i processen kring nationellt införande av nya läkemedel, en vilja mellan diverse instanser att samverka på ett strukturerat sätt, större ansvarstagande och en möjlighet att följa upp nya behandlingar. 

Många utmaningar med andra ord som följande deltagare diskuterade under drygt två timmars tid fredagen den 13 mars: 


  • Lise-lott Eriksson, Ordförande Blodcancerförbundet 
  • Denise Norström, S, Regionstyrelsens Ordförande i Region Västmanland
  • Eleonore Lundqvist, M, Politisk Sekreterare i Region Västmanland
  • Ulrika Björklund, M, 2:e Vice Ordförande HSN i Region Örebro
  • Maria Palmetun Ekbäck, Ordförande Läkemedelskommittén i Region Örebro
  • Bertil Uggla, Överläkare på Örebro Universitetssjukhus
  • Jonas Claesson, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro 
  • Jenni Sjöberg, Field Product Manager Hematology för Sanofi 

På det hela taget var det ett lyckat möte med respektfulla diskussioner tillsammans med kunniga deltagare. Ur Blodcancerförbundets perspektiv var den uttalade viljan av i större utsträckning samarbeta särskilt glädjande. Det var även den positiva inställningen till nya betalningsmodeller som innebär att nya läkemedel kan komma patienter till nytta snabbare i Sverige. Men för det krävs att man också tar sig tiden och fortsätter diskutera dessa viktiga frågor sinsemellan. Något Blodcancerförbundets representanter kommer att fortsätta påminna om värdet av till samtliga deltagare löpande under året. 

Senast uppdaterad 30 juni 2020

Fler nyheter


Alla nyheter