Aktuellt
Nyheter
Stor enighet om vikten av patientfokus i cancervården Har du lymfom eller KLL? Då kan du tillföra viktig kunskap nu! "Erbjud en 4:e covid-vaccindos och läkemedel till alla med blodcancer" Forskning, nya terapier och kliniska studier viktigaste frågorna 2020 Anmälan till patientpanelen Blodcancerförbundet utvalt att medverka på IHE-Forum idag Blodcancerförbundet drev på om CAR-T-tillgång på SWECARNET Webbinarium om KML -kronisk myeloisk leukemi 19/5 kl. 18-19 GMAN Summit med framtidssamtal om access till nya behandlingar Blodcancerförbundet: Patienter riskerar att dö i väntan på behandling Matilda styr åter både livet och bussen Blodcancerfondens utlysning av forskningsstipendier Förbundsordförande Eriksson nyvald president för MPE Linda om sin PV på MPN Awareness Day 8 september Utlysning: årets forskskningsstipendier från Blodcancerfonden Nu är höstens Haema nr 3 ute med tema KML Eriks avhandling om fatigue och kognitiv dysfunktion prisad Så blev resultatet av Patientriksdagen 2022 om att dela patientdata Extra erbjudande att nu annonsera i Haema - vår medlemstidning Blodcancerförbundet i SVT om nödvändig tillgång till CAR-T mot cancer Johanna fick CAR-T behandling mot sin ALL - hör poddintervjun Delta på webbinarium på Världscancerdagen lördag 4 februari Nu kan du nominera till årets hematologisjuksköterska 2023 Sök rese- och utbildningsstipendium från Blodcancerfonden! Debatterar betalning för nya läkemedel med socialutskottsordförande i podd Hälften av cancerpatienterna erbjuds inte rehab - "Det här duger inte!" Anmälan till Patientpanelen 2023 Nu kan du söka 2023-års forskningsstipendier Det är ingen läkemedelsinnovation om den inte kommer patienterna till del Anmälan till patientpanelen 2021 Nya spännande forskningsframsteg inom hematologin på ASH-21 Bidra till kunskapen om livet med lymfom eller multipel myeolom Musikern Matti motiverar många att bidra till blodcancerforskning Blodcancerförbundets Lena hyllade sjuksköterska i Cancerfondgala Upptäckt av ny immunterapi mot akut lymfatisk leukemi, ALL Digital presentation om höjdpunkter från ASH den 2/2 kl. 15-19 Bra möjlighet att lära sig om patientlagen - när du vill Blodcancerförbundets ordförande ska summera cancerdags-webbinarium Webbinarium 11/2 kl. 15.00-16.00: Myeloproliferativa neoplasier (MPN) och covid-19 Patientmedverkansdebut på Sjukvårdsregionerna sydosts forskningskonferens Inspelade föreläsningar Forskningsresultat från webbinarium om MPN & covid-19 Därför samlar konstnären Susanne in till Blodcancerfonden Ny medlemsförmån: chattfunktion på hemsidan Därför Sällsynta dagen med fokus sällsynta hälsotillstånd Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Webbinarium idag 17/3 kl 13.00: föreläsning och patientberättelse om MPN Webbinarium om behandlingar mot covid-19, 30/3 kl 16-17 och Blodcancerregistret, 31/3 kl 10-11 Blodcancerförbundet påverkade starkt vad blodcancervården behöver Melanders bortgång ger perspektiv på cancervårdens utmaningar Fler med lymfom eller KLL behövs till livsundersökning Se webbinariet om ALL-registrets betydelse för vård och forskning 2022 Kosten och mikrobiomet kan vara viktigt vid behandling mot AML Diagnosen MDS - se föreläsningen om behandling och forskning Få intressant tidningsläsning direkt hem i nya Haema 1-22 MPN Spring Symposium 19-20 maj -delta utan kostnad online Blodcancerförening agerar mot stängd hematologavdelning Forskningsnyheter inom hematologi från EHA 2022 Albin kämpade in i det sista ”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar” Intressant studie om livskvalitet hos myelompatienter vid CAR-T behandling Bilentusiaster ställde upp för blodcancerforskningen KLL först ut under internationella blodcancermånaden MDS i globalt fokus 5 september - myelodysplastiska syndrom Du som lever nära någon med leukemi kan bidra till livskvalitetstudie Katarina i Lidköping årets hematologsköterska Idag den 11/11 bjuder 40-åriga Blodcancerförbundet på forskningskunskap Blodcancerförbundet medverkar på Patientriksdagen den 7/12 Snart kan du bidra till blodcancerforskning via Mattis musikkalender 2022 Här är Lise-lott Erikssons viktigaste budskap efter EHA-konferens -22 Blodcancerförbundet först med riktig patientinvolvering inom forskning Mattis 24 musikdueller utmanade till insamling för blodcancerforskning Donerade 25 000 kronor till benmärgsdonationsregister i Ukraina Allvarligt att myelompatienter inte får rekommenderade behandlingar! Se de inspelade föreläsningarna om diagnosforskning från 40-årsjubileet ”Vi välkomnar ny internationell satsning för utveckling av cancerterapier på Karolinska” Hur munhälsan och cancer hänger ihop - Björn Klinge föreläser i Östersund 2 mars Blodcancerförbundets ordförande skarp i Sällsynta podden om patientmedverkan Sammanfattning av webbinarium om KLL och covid-19 Ansökan till Blodcancerförbundets styrelse Utmaning med höga kostnader för nya läkemedel mot sällsynta blodsjukdomar Cancerrehab och lymfom på Hallands välbesökta föreningsårsmöte Blodcancerförbundet påverkar när uppdaterad cancerstrategi skapas Därför måste innovationer inom blodcancerläkemedel användas Hela Sverige Bakar-Sophie räddad från AML tack vare stamcellstransplantation Se tre samtal om sex, lust och njutning via Funktionsrätts Facebooksida Vi vill påverka TLVs beslutsprocess med eget yttrande om nytt läkemedel Blodcancerförbundet rapporterar från stor europeisk kongress om myelom Blodcancerförbundet i Almedalsdebatter om framtidens cancervård Blodcancerförbundet tog effektiv plats i Almedalsdebatten Världsleukemidagen 4 september – lär dig mer om KLL & KML Akademin och sjukvården knöt band när ATMP-forskningscenter invigdes Idag uppmärksammar vi världsdagen för KML - kronisk myeloisk leukemi
Pressmeddelanden Nyhetsarkiv

”Vi har inte råd att neka nya innovativa behandlingar”

”Om vi vill vara en ledande Life Science-nation, har vi inte råd att säga nej till att inför nya innovativa behandlingar”. Det hävdade Blodcancerförbundets ordförande Lise-lott Eriksson i ett seminarium under årets Almedalsvecka.

Lise Lott Eriksson Foto Dan Coleman 8K8A7456 I Almedalsdebatten 2022

-Vi måste se över hela systemet i vårt land, hur införande av läkemedel finansieras, säger Lise-lott Eriksson. Nya läkemedel har ofta en hög kostnad. Men innovativa läkemedel behöver också innovativa betalningsmodeller, där betalning sker efter vilket värde eller effekt behandlingen har för patienten. Foto: Dan Coleman

Under årets Almedalsvecka på Gotland medverkade Blodcancerförbundets ordförande Lise-lott Eriksson på några seminarier, för att påverka för en bättre blodcancervård i framtiden. Det var dels ett som Sweden Bio arrangerade, dels ett som läkemedelsföretaget Sanofi var värd för. Lise-lott Eriksson framförde mycket tydligt att nya innovativa effektiva läkemedel måste börja användas i Sverige och dessutom införas mycket snabbare än idag.

- Annars kan vi inte kalla oss för en ledande Life Science-nation som företrädare för Sverige gör idag, hävdade Lise-lott Eriksson. Dessutom måste patienter med allvarliga blodsjukdomar i Sverige få tillgång till de nya innovativa EU-godkända läkemedlen mycket snabbare än idag.

Ett helt nytt omtag krävs

Det måste bli ett omtag på den nuvarande omständliga godkännandeprocessen i Sverige. Den tar för lång tid och dessutom tillämpas införandet av nya läkemedel olika i Sveriges regioner. Det innebär en ”postnummer-sjukvård” vilket innebär om man blir sjuk och råkar bo i ”fel” region, så blir du inte behandlad med ett nytt ofta mycket mer effektivt läkemedel, som patienter i en annan region.

-Många personer med en allvarlig blodcancersjukdom har inte tid att vänta. Det handlar om liv eller död för dem, säger Lise-lott Eriksson.

Forskningen är beroende av patienter

Lise-lott eriksson i almedalen 2022

-Det som jag också förde fram i Sweden Bios seminariet, är att forskningen, kliniska studier och tillgång till nya effektiva läkemedel hänger ihop väldigt tydligt. Det handlar om både företagsinitierade kliniska studier och akademiskt initierade kliniska studier, säger Lise-lott Eriksson.

Det kan beskrivas som ett hjul som rullar fram, där däcket runt hjulet utgörs av tre delar, Först forskningen, som är beroende av den andra delen, kliniska studier, som i sin tur är beroende av att det finns patienter som får veta att det finns kliniska studier som de kan vara med i.

Blir sedan resultaten av dessa kliniska studier med nya läkemedelsbehandlingar positiva, leder det fram till den tredje delen, att de nya läkemedlen och kombinationsbehandlingar blir godkända och tillgängliga för patienterna. Sedan behövs forskningen igen för att ta fram morgondagens ännu mer effektiva behandlingar och så rullar hjulet på framåt.

-Vi i Sverige kan inte bara hävda att vi ska vara bra på att genomföra kliniska studier, utan att patienterna här får tillgång till de nya innovationerna. Det fungerar ju inte, konstaterar Lise-lott Eriksson.

Personal- mot läkemedelskostnader

-En annan sak jag påtalade var det som kommit fram under samtalen i vårt samarbetsprojekt Dagens forskning, morgondagens behandling. Idag ställs kostnaden för nya behandlingar budgetmässigt mot personalkostnader. Detta eftersom finansieringen av införandet av nya läkemedel, sker ute i regionerna. Verksamhetsledningen tvingas således att prioritera mellan att skära i personalkostnader eller i läkemedelskostnader, för att få sin budget att gå ihop. Då är det mycket lättare för de ansvariga att minska läkemedelskostnaderna.

Kostnaderna jämförbara i slutänden

-Detta är orimligt. Vi måste se över hela systemet i vårt land, hur införande av läkemedel finansieras, säger Lise-lott Eriksson. Nya läkemedel har ofta en hög kostnad. Men innovativa läkemedel behöver också innovativa betalningsmodeller, där betalning sker efter vilket värde eller effekt behandlingen har för patienten.

Internationell strategiförändring sker

lise-lott eriksson i almedalsseminarium 2022 folkhälsodalen

Lise-lott Eriksson berättade också att det internationellt börjar ske en strategiförändring. Tidigare sparade läkarna de mest potenta behandlingarna mot sjukdomen som ett sista steg. Men eftersom patienten då redan genomgått flera andra tuffa behandlingar, har kroppen svårt att tillgodogöra sig den mest effektiva behandlingen.

-Nu börjar vi se ett skifte där den bästa behandlingen sätts in i ett tidigt skede för att nå en bättre effekt, förklarar Lise-lott Eriksson. Det handlar ju om patientens livskvalitet i slutänden, att den ska bli så bra som möjligt under resterande år i livet. Och med de nya innovativa effektiva behandlingarna som forskas fram, så har framtidsutsikterna blivit betydligt ljusare för många med blodcancersjukdomar.

Nyvald president för MPE

Lise-lott Eriksson åkte till Almedalsveckan styrkt av att denna vecka blivit vald och utnämnd till president/ordförande för den stora internationella patientorganisation MPE, Myeloma Patient Europe. Det blev hon på MPE:s stora konferens i Amsterdam den gångna helgen och hon åkte i princip direkt därifrån till Almedalen i Visby, där hon deltog på seminarier.

-Det är klart att denna utnämning känns mycket hedersvärd och ger mig en större tyngd i mina uttalanden som patientföreträdare, konstaterar Lise-lott Eriksson.

 

Chockad över Almedalsdådet

Efter det att Lise-lott Eriksson åkt hem från Almedalsveckan inträffade plötsligt ett dödligt överfall i Visby igår. En läkare som var psykiatrisamordnare på SKR, Sveriges kommuner och regioner, blev överfallen av en knivbeväpnad person och läkaren avled senare av sina skador.

-Jag är chockad. Jag passerade ju denna plats i centrala Visby flera gånger när jag var där. Det är så sorgligt och fruktansvärt att något sådant kan hända och dessutom att det händer en läkare. Helt obegripligt. Mina tankar går till hennes anhöriga, säger Lise-lott Eriksson.

 

#Håkan Sjunnesson

Läs mer om samarbetsprojektet Dagens forskning - morgondagens behandling, som adresserar hur kliniska prövningar och forskning, hänger ihop med tillgången till nya och effektiva behandlingar. Tillsammans leder dessa numera ofta till ett bättre och längre liv med högre livskvalitet, för personer som drabbas av blodcancer. >
https://blodcancerforbundet.se/samarbetskampanjer/dagens-forskning-morgondagens-behandling/

dagens forskning morgondagens behandling

 

Läs mer om Blodcancerförbundets intressepolitiska arbete>
https://blodcancerforbundet.se/vart-arbete/intressepolitik/

 

Bli medlem i Blodcancerförbundet och stöd vårt arbete för en rättvis vård för alla med allvarliga blodsjukdomar>
https://blodcancerforbundet.se/stod-oss/bli-medlem/

HOPP

Lise-lott Eriksson ordförande Blodcancerförbundet och MPE. Foto: Dan Coleman

Lise-lott Eriksson, foto: Dan Coleman

 

 

Senast uppdaterad 07 juli 2022

Fler nyheter


Alla nyheter