Alltomcancerrehab.se

Lördagen den 26 oktober bjuder Blodcancerförbundet in alla medlemmar till en föreläsningsdag om cancerrehabilitering i Stockholm, med syftet att lansera kommande webbsida www.alltomcancerrehab.se

Skärmavbild 2019 09 30 Kl. 16.33.03 (1)

LANSERINGSEVENT LIVSKRAFT (ANMÄLAN HÄR)


Behovet av en digital plattform med samlad, tillförlitlig och faktagranskad information som fokuserar på cancerrehabilitering är stort. Detta ouppfyllda behov var också den bakomliggande tanken med projektet Livskraft, som Blodcancerförbundet har drivit sedan november 2019 via projektledaren Madelene Limnefelt. Alltså att underlätta informationssökandet för patienter, närstående och personal inom vården.

– Idag finns information om cancerrehabilitering utspridd på olika hemsidor, vilket gör det svårt för många att hitta det de söker. Därför jobbar vi med att samla relevant information gällande rehabilitering som inkluderar alla cancerpatienter, låter Madelene hälsa via en intervju i tidskriften Kampen Mot Cancer. 

Ojämlik vård

I ovan nämnda artikel berättar Madelene om kommande webbsida alltomcancerrehab.se, tillgängligt online i slutet av oktober, vars syfte är just att förenkla informationssökningen. Idag blir endast en tredjedel av dem som drabbas av cancer erbjudna rehabilitering. Bland de närstående har endast cirka 20 procent erbjudits någon form av stöd.

– Trots ett nyligen uppdaterat nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering går implementeringen för långsamt. Därför behöver patienten och närstående allt stöd de kan få gällande information om cancerrehabilitering, säger Madelene

Rehabilitering livsnödvändig

Madelene förklarar vidare att det är vanligt med fysiska, psykiska och sociala problem bland de patienter som är klara med sin medicinska behandling. Efter avslutad behandling finns plötsligt tid för eftertanke och reflektion som kan leda till en existentiell kris. 

– När den medicinska behandlingen på sjukhuset är avklarad behövs stöd för både den fysiska och mentala rehabiliteringen.

Hur pass mycket rehabilitering en patient behöver är individuellt och kan variera kraftigt, då cancer idag för många är en kronisk sjukdom. Att anpassa sig till ett helt nytt liv igen kan vara mycket tufft och upplevs av många som jobbigt. Ofta får den cancerdrabbade följdproblem av sin behandling, exempelvis hjärntrötthet vilket bland annat kan påverka arbetsförmågan. 

– Plattformen kommer att ta upp de vanligaste problemen och även ta fram filmer som stöd. 

Lansering av plattformen (26/10, Stockholm)

Den 26 oktober lanseras alltomcancerrehab.se genom att arrangera en föreläsningsdag om cancerrehabilitering i Stockholm. En aktivitet som det går att läsa mer om, och anmäla sig till, via denna länk. Ämnena är bland annat mat, sex och samlevnad och allmän information om cancerrehabilitering. Förutom cancerdrabbade är även närstående välkomna.

– Det är påfrestande och smärtsamt att vara anhörig till någon som insjuknat, vår plattform är även till för att stötta dem, avslutar Madelene Fjällman Limnefelt.

Program (26 oktober) 

09.15-09.45:   Fika och Registrering
09.45-10.00    Presentation Livskraft
10.00-10.45:   Sölvi Vejby: Vad är cancerrehabilitering och betydelsen av motion 
10.45-11.00:   Bensträckare
11.00-12.15:   Anna Ottosson: Hur är det med maten?
12.15-13.15:   Lunch 
13.15-14.15:   Tina Nevin: Utmaningar för sex och samlevnad
14.15-14.30:    Bensträckare
14.30-15.15:    Meddelas senare
15.15-16.00:    Avslutande ord, fika & mingel!

Senast uppdaterad 02 juli 2020

Fler nyheter


Alla nyheter