Ansökningshandlingar

Här finner ni ansökningshandlingar för stöd från Blodcancerfonden. Ansökningshandlingarna kommer finnas tillgängliga då möjlighet att söka medel finns. 

RESE- OCH UTBILDNINGSSTIPENDIER

Blodcancerfonden utlyser stipendier för deltagande i konferenser och fortbildningskurser som behandlar det hematologiska området två gånger per år. Tidsfristen för ansökningarna ifråga är för 2019 den 15e mars (medel till resor/utbildningar som avser sommaren/hösten) respektive 15e september (medel till resor/utbildningar som avser vintern/våren). Stipendierna avser kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor inom hematologi och avser inte forskning. Aktiva deltagare på konferenser som exempelvis själva presenterar en studie har företräde till utdelade medel. 

Ansökningshandlingar (med sista ansökningsdatum den 15/9-2019) går att ta del av via den rödmarkerade länken nedan. 

FORSKNINGS- OCH OMVÅRDNADSBIDRAG

Blodcancerfonden delar även ut forskningsanslag samt medel till omvårdnadsprojekt. Vi har som mål att alternera mellan dessa från år till år vilket dock beror på andelen insamlade medel under året och tidigare utdelningsbelopp. Under 2017 delades pengar ut till blod- och blodcancerforskning varpå fonden i enlighet med tidigare styrelsebeslut under 2018 istället fokuserade på bidrag avseende projekt som gäller omvårdnadsforskning.

Under 2019 kommer Blodcancerfonden alltså att dela ut medel till blod- och blodcancerforskning. Sista ansökningsdatum för ansökan ifråga är satt till den 15e oktober. Har du några frågor kring ansökan är det bara att höra av sig till oss på fond@blodcancerforbundet.se.

Ansökningshandlingar (med sista ansökningsdatum 15/10-2019) går redan nu att ta del av via den rödmarkerade länken nedan.  

 

Varmt välkommen med din ansökan!