Årets Avhandling

ÅRETS AVHANDLING

Priset "Årets Hematologiska Avhandling" instiftades år 2002 av Blodcancerförbundet och delas ut i samband med Svensk Förening för Hematologis Fortbildningsdagar som hålls den första veckan i oktober varje år. Förutom prissumman på 10 000 kronor från Blodcancerfonden får mottagaren även ett diplom och självklart äran över att ha blivit vald som vinnare i hård konkurrens med andra nyutexaminerade disputanter. 

Bedömingskommittén består för närvarande av tre stycken seniora forskare från våra nordiska grannländer. Deras bedömning tar hänsyn till avhandlingens originalitet, dess vetenskapliga tyngd samt möjliga framtida betydelse. 2018 gick priset till Axel Hyrrenius Wittsten från Lund Universitet för dennes avhandling Molecular Interrogation and Functional Studies of Acute Leukemia. En uppsatts som gällde akut leukemi med ett särskilt fokus på underliggande molekylära avvikelser. 

Blodcancerförbundet är väldigt glada över att kunna ge någonting konkret tillbaka till unga forskare inom hematologin. Det är just denna grupp, tillsammans med landets sjuksköterskor inom hematologi, som Blodcancerfonden särskilt riktar sig till.