Blodcancer

Vad är blodcancer?

Begreppet "blodcancer" används ofta såsom ett samlingsnamn för ett flertal olika cancersjukdomar i blod, benmärg eller körtlar. Enligt Cancerfondsrapporten 2018 insjuknar numera uppemot 4 500 personer i en blodcancersjukdom varje år. Denna siffra innefattar dock inte alla de diagnoser inom blodcancerområdet som Blodcancerförbundet representerar. Vårt förbund är nämligen unikt på så sätt att vi företräder dussinet olika blod- och blodcancersjukdomar där symtom, behandling och prognos kan skilja sig åt relativt mycket. Mer information om dessa finns i avsnittet "Blodcancersjukdomar" i menyn till vänster. 

För alla som drabbats av svår sjukdom är emellertid behovet av information stort, och denna ska i huvudsak förmedlas av behandlande läkare. Blodcancerförbundet har dock märkt att det finns ett behov av mer information till patienter och närstående än den som ges av sjukvården idag. Just därför har vi gett ut en serie broschyrer med grundläggande fakta om de olika diagnoserna som vårt förbund representerar och för några av dessa har vi även producerat youtube-filmer. I menyn till vänster finns dessutom information om behandling av blod- och blodcancersjukdom.  


Önskar du få större klarhet i alla de begrepp, förklaringar och medicinska termer som har att göra med blodcancer? Klicka i sådana fall på bilden här nedan, för att ta del av Blodcancerförbundets lexikon "Blodcancer A-Ö", som senast uppdaterades september 2022. 

Blodcancer a-ö folder omslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 06 oktober 2022