Corona (råd och fakta)

 

Allmänt om COVID-19 (Folkhälsomyndigheten)


Bakgrund

Kring nyår upptäcktes det nya coronaviruset (även kallat 2019-nCoV och SARS-CoV-2) efter att människor blivit sjuka i staden Wuhan i Kina. Viruset tillhör virusfamiljen Corona, dit även bland annat SARS hör. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet COVID-19 och Världshälsoorganisationen (WHO) klassar virusutbrottet som en pandemi. Det innebär att det sker en omfattande spridning av sjukdomen till världens alla kontinenter. Stora delar av världens samhällen och människor väntas påverkas.

Enligt Folkhälsomyndigheten visar en stor kinesisk studie att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, som cancer, är överrepresenterade bland de svåra fallen. Det finns alltså en del data som tyder på att människor i en redan mycket utsatt situation också är särskilt sårbara för covid-19. Vi vill därför särskilt inskärpa vikten av att alla följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen. Det gäller alla i samhället och inte minst om du har kontakt med personer med cancer. 

Övergripande information

Hur är situationen i Sverige?

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken att viruset ska sprida sig i Sverige mycket hög, då det finns tecken på att det förekommer en samhällsspridning av sjukdomen på några ställen i landet. Sverige har dock en stark smittskyddsorganisation som tidigare har hanterat den här typen av situationer vid ett antal tillfällen. Viktigast just nu är att identifiera och begränsa viruset, att ge vård och behandling åt smittade och att öka förebyggande insatser. Information är av största vikt och kan rädda liv. 

Vi vill uppmana till att endast hämta information från pålitliga källor. Vi rekommenderar till exempel www.krisinformation.se. Det går även bra att ringa 113 13 och ställa allmänna frågor om sjukdomen. Viktigast i dagsläget är att skydda sig själv och andra, där Folkhälsomyndigheten ger ett antal råd om detta via följande länk

När ska jag stanna hemma?

Den som känner sig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma från jobb, skola och begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Stanna hemma även om du bara upplever milda symptom. Det är viktigt för att minska risken att andra smittas. Vi behöver hjälps åt att skydda riskgrupper i samhället. Till riskgrupper hör äldre personer samt de som har andra bakomliggande sjukdomar (till exempel hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer och diabetes).

Behöver du sjukvårdsrådgivning bör du kontakta 1177 Vårdguiden. Läs mer om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden. Om du har en pågående behandling mot cancer kan du kontakta din kontaktsjuksköterska för att få individuella råd. 

Vilka är symptomen?

Olika luftvägssymtom, feber och hosta. Symtomen kan även vara lindriga. Inkubationstiden, det vill säga tiden mellan att en person smittas till att sjukdomen bryter ut, för viruset är 2-14 dagar. Folkhälsomyndigheten bedömer att viruset endast smittar när du är sjuk eller i samband med insjuknandet. 

Det finns i nuläget inget vaccin och än är det mycket som vi inte vet om det nya viruset. Experterna lär sig dock mer och mer hela tiden. För en kontinuerlig sammaställning av den pågående forskning som bedrivs mot covid-19, vänligen följ denna länk

Hur kan smitta förhindras?

Det nya coronaviruset sprider sig dels genom direkt kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. Det kallas droppsmitta och bygger på att någon som är sjuk har virus i sina luftvägar och slemhinnor som hamnar på någon annan. Det kan smitta till exempel genom att du nyser och någon står nära dig, eller genom att någon får det på händerna och sedan tar sig i ansiktet.

För att det ska vara hög risk för att smittas krävs det att man är nära (närmare än två meter) någon under "längre tid", EU:s smittskyddsmyndighet ECDC har satt gränsen vid 15 minuter. Det är dock väldigt osannolikt att bli smittad bara genom att passera någon utomhus eller stå bredvid någon en kort stund i kollektivtrafiken, enligt Folkhälsomyndigheten.

För att stoppa denna typ av smittspridning, tänk på att:

  • Tvätta händerna med tvål ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Undvik att röra vid ansiktet och ögon.
  • Undvik nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.                             
  • Hosta och nys i armveck eller i en pappersnäsduk
  • Stanna hemma när du är sjuk så att du undviker att smitta andra människor.

Om du är eller reser utomlands är det bra att tänka på att smitta också kan förhindras genom att:

  • Undvika marknader med levande djur och att undvika oskyddad kontakt med vild djur eller lantdjur.
  • Tillaga ägg och kött väl. 

 Information in other languages

Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Coronavirus disease (COVID-19) is a new strain that was discovered in 2019 and has not been previously identified in humans.

Coronaviruses are zoonotic, meaning they are transmitted between animals and people. Detailed investigations found that SARS-CoV was transmitted from civet cats to humans and MERS-CoV from dromedary camels to humans. Several known coronaviruses are circulating in animals that have not yet infected humans. 

Common signs of infection include respiratory symptoms, fever, cough, shortness of breath and breathing difficulties. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure and even death. 

Standard recommendations to prevent infection spread include regular hand washing, covering mouth and nose when coughing and sneezing, thoroughly cooking meat and eggs. Avoid close contact with anyone showing symptoms of respiratory illness such as coughing and sneezing. 

#tellcorona

Information in Arabic and Assyrian/Syriac


Källor: Svenska Röda Korset, WHO och Cancerfonden