Essentiell Trombocytemi (ET)


OBS! NOTERA GÄRNA ATT BLODCANCERFÖRBUNDET PLANERAR ATT ARRANGERA TEMADAGEN NATIONELLA MPN-DAGEN DEN 27 APRIL I STOCKHOLM. MER INFO VIA DENNA LÄNK


Trombocyter (blodplättar) är de blodkroppar som är nödvändiga för att blodet ska kunna levra sig normalt. De är de minsta av blodkropparna, och är mindre än hälften så stora som röda blodkroppar. Antalet trombocyter i blodet varierar normalt mellan c:a 140 och 450  miljarder per liter. När en skada uppkommer i väggen till ett blodkärl, utsöndras ämnen som aktiverar trombocyterna. Deras form förändras och de blir "klibbiga", d.v.s. de fastnar lättare i varandra och i strukturer vid skadan. På det sättet bidrar de till uppkomsten av ett skyddande internt "förband" som tätar skadan och hindrar blödning från kärlet.

Ordet "trombocytemi" innebär att antalet trombocyter är högre än normalt medan "essentiell", som kommer från latinet, anger helt enkelt att orsaken är okänd. Produktionen av trombocyter är ökad, vilket i benmärgen, där blodkropparna bildas, syns genom att förstadierna till de mogna trombocyterna är ökade,. Förstadiet till trombocyter kallas för megakaryocyter. Typiskt för trombocyterna vid essentiell trombocytemi är att de har en mer varierande storlek än normalt. 

 

 

Lär dig mer om ET genom att läsa vår diagnosbroschyr      

 

Essentiell Trombocytemi (ET) är en relativt ovanlig diagnos med cirka 150-200 nya fall årligen i Sverige. Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är vanligast i 60-års åldern samt drabbar kvinnor i något högre utsträckning än män. ET är inte ärftlig, men i enstaka familjer förekommer det trots detta flera fall av sjukdomen eller annan blodsjukdom. 

 

Informationsmaterial

Läs mer i vår informationsbroschyr

Nationellt Vårdprogram MPN (Polycytemia Vera, Essentiell Trombocytemi, Myelofibros) 

Nordiskt Vårdprogram MPN (Polycytemia Vera, Essentiell Trombocytemi, Myelofibros) 

MPN10 - Kostnadsfri App

Presentationsmaterial Sverigedagen MPN 2017 (ET & PCV) - "Orsaker & Symtom"

Presentationsmaterial Sverigedagen MPN 2017 (ET & PCV) - "Behandlingsalternativ" 

 

FÖRELÄSNING INT. RIKSMÖTE MPN (2018) - Dr. CLAIRE HARRISON