Evenemang
Event Arkiv
Blodcancerförbundet 40 år Prof. Mats Jerkeman föreläser om mantelcellymfom - behandling och forskning 2022 Överläkare Daniel Molin föreläser om Hodgkins lymfom och fem pratar blodcancervård Överläkare Thomas Relander föreläser om T-cellslymfom & hudlymfom 2022 Överläkare Maria Strandberg föreläser om kronisk lymfatisk leukemi, KLL 2022 Lymfom-KLL-dagen 22 - om aggressiva B-cellslymfom & CAR-T med prof Gunilla Enblad Nu kan du se föreläsningarna från lymfomdagen 2022 här i eventarkivet Se föreläsningen om diagnosen KML med Leif Stenke Om diagnosen MYELOM - se inspelade webbinariedagen maj 2022 Om ALL-registrets möjligheter - föreläsning av Dr Anna Lübking registerhållare Om diagnosen MDS - föreläsning av Dr Magnus Tobiasson 2022 Om vård och forskning kring ALL, akut lymfatisk leukemi - delta på webbinarium Lär dig hämta ut blodcancerregistrets statistik för påverkan Se webbinariet om covid-19-behandlingar för hematologipatienter 2022 Om Blodcancerregistrets möjligheter - se webbinariet 31 mars Webbinarium om covid-19 och aktuella behandlingar för hematologipatienter 30 mars Se webbinariet om behandling av MPN-diagnoser och stark patient Om hur läkemedel finansieras - se webbinariet om hälsoekonomi Föreläsning hälsoekonomi kl. 13-14 Se Dr. Jesper Aasa:s föreläsning om vikten av rörelse och träning vid blodsjukdomar Ny chans - Var med på inspirerande tränings-webbinarium 9 mars Sicklecellsjukdom i svensk sjukvård - välkommen på webbinarium 23/2 Webbinar: The Evolving COVID-19 Pandemic in Patients with MPN Webbinarium - Sexuell hälsa och cancer Live Webbinarium - Lymfomdagen 15 september Föreläsning om MPN och covid-19 Dr Hareth Nahi - Framsteg i behandlingen av myelom Lunchföreläsning "Nuets förnöjsamhet" Myelom - sjukdomen och hur vi behandlar den 2021 KLL-veckan 2020 del 3 - Pågående kliniska studier inom KLL KLL-veckan 2020 del 2- Behandlingsmöjligheter inom KLL KLL-veckan del 1 Lenas berättelse Nya behandlingsmöjligheter inom lymfomområdet 2020 Nya behandlingsmöjligheter inom myelomområdet 2020 Nationella MPN-Dagen (1) MDS- & AML-Dagen (1) Myelomsatsning Väst Svarte Petter Du är inte ensam... Blodcancerdagen Ökat patientinflytande (nya behandlingar) Sverigedagen Kronisk Blodsjukdom Lanseringsevent Livskraft Myelomdagen 2019 Haema nr. 3 (1) Int. Lymfomdagen Sverigedagen MDS/AML Personcentrerad vård? VTEDB Almedalen Nationella MPN-Dagen VTEDB Svenska Myelomdagen Nordic PA Meeting Cancerdagen 2018 Sverigedagen KLL Stödträff ISPOR Europe 2018 Livskraft ESMO 2018 Internutbildning Workshop Temadag Cancerrehab Int. KML-Dagen Haema nr. 3 Lymfomsatsning Mellersta Lymfomsatsning Syd Lymfomsatsning Norr Lymfomsatsning 2018 Hälsovinster eller hälsoförluster? Haema nr. 2 Patient- & Familjeforum Temadag Forskning Specialistträff Myelom MDS- & AML-Dagen Inga Fler Utredningar! Om du bara visste Int. Riksmöte MPN

Blodcancerförbundet 40 år

Fredagen den 11 november 2022 uppmärksammade Blodcancerförbundet förbundets 40-årsjubileum. Det blev en dag med forskningsföreläsningar. Forskningsföreläsningarna direktsändes via Zoom för alla intresserade och spelades också in för att publiceras på vår hemsidas evenemang-/eventarkiv inom några veckor.

Starttid: fredag 11 nov 2022
BLCF 40Ar Medalj Och Hjarta

Blodcancerförbundet fyller 40 år 2022! Medaljen skapad av Maria Lönegård Malcolmgrace monterad på fri bild av Lumpi Pixabay

Porträttbild Lise-lott Eriksson Blodcancerförbundet. Foto: Dan Coleman

- Blodcancerförbundet bildades 1982 och vi är väldigt stolta över vår verksamhet, som får allt större betydelse och genomslag. Vi vill sprida kunskap och livskraft om de sjukdomar vi företräder och kring nya behandlingsmöjligheter, säger förbundsordförande Lise-lott Eriksson, tillika president/ordförande för Myeloma Patient Europe, MPE.

Ett reportage om jubileet och de inspelade föreläsningarna kommer att publiceras här på hemsidan.

40-årsjubileum BLCF

Här är jubileumsprogrammet med föreläsningarna den 11 november 2022.

 

08:00 – 10:00 Registrering. Kaffe/te och smörgås serveras i anslutande lokal

09:00 – 09:45 Nya behandlingar inom blodcancerområdet - fokus på CAR-T, Stephan Mielke

09:50 – 10:30 Myeloproliferativa neoplasier (ET, PV, MF), Anna Ravn Landtblom

10:35 – 11:05 Myelodysplastiskt syndrom (MDS), Magnus Tobiasson

11:05 – 11:45 Aggressiva B-cellslymfom, Gunilla Enblad

11:50 – 12:20 Kronisk myeloisk leukemi (KML), Leif Stenke

12:25 – 13:00 Om Blodcancerförbundets arbete med patientinvolvering och tillgång till 
                      nya innovativa läkemedel, Lise-lott Eriksson

13:05 – 13:35 Mastocytos, Mattias Mattsson

13:40 – 14:30 Indolenta lymfom (follikulärt lymfom och marginalzonslymfom) inklusive hårcellsleukemi
                     (HCL), Mariana Villegas-Scivetti

14:35 – 15:15 Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), Mattias Mattsson

15:20 – 16:30 Myelom och nya behandlingsmöjligheter inom blodcancerområdet - fokus på bispecifika
                      antikroppar, Hareth Nahi

16:30 – 16:40 Avslutning

-------------------

Jubileumsföreläsningsdagen gjordes med ekonomiskt stöd från:

BeiGene Sweden AB
Pfizer AB
Bristol Myers Squib/Celgene AB
Roche AB
Kyowa Kirin AB
Janssen-Cilag AB
Sanofi AB
AstraZeneca AB
AbbVie AB
Novartis AB

vimplar med BLCFlogga

För mer information:

KOMMUNIKATÖR
Håkan Sjunnesson
070 273 89 72
hakan@blodcancerforbundet.se

 

------------------

 

40-årsjubileum BLCF

Senast uppdaterad 14 november 2022

Fler aktiviteter

Alla aktiviteter