Fördelade medel

2018 delade Blodcancerfonden ut 1 000 000 kronor till omvårdnadsforskning medan sammanlagt 340 000 kr utdelades till utbildning av hematologisk vårdpersonal. Under 2017 avsatte Blodcancerfonden 800 000 kr till blod- och blodcancerforskning i tillägg till 316 000 kronor till utbildning för hematologisjuksköterskor. 2016 å andra sidan delades 1,3 miljoner kronor ut till projekt med en koppling till omvårdnadsforskning samt 462 000 kr i rese- och utbildningsstipender. 

Dessa medel har kommit vuxenhematologin i Sverige till godo i form av riktade utdelningar till välgrundade och praktiskt tillämpliga ansökningar med ett fokus på yngre forskare. Det är framförallt viktigt för Blodcancerfonden att bidragstagarna kan påvisa reella resultat inom sitt område inom en snar framtid. Detta för att säkerställa att de donationer vi får in faktiskt har en positiv påverkan på landets blodcancerberörda. 

 

Alla bidrag tas tacksamt emot av Blodcancerfonden! 

 

2019 kommer Blodcancerfonden, precis som under 2018, att dela ut medel för rese- och utbildningsstipendier i samband med diverse givande kurser och konferenser för dem verksamma inom vuxenhematologin i Sverige. Under året kommer även medel att delas ut till forskning inom blod- och blodcancerområdet.