Gåva via webbformulär

Vi som företräder landets blod- och blodcancersjuka tackar vänligen för just Din gåva! Tack vare stöd från allmänheten kan vi på Blodcancerfonden tre gånger varje år dela ut medel till forskning relaterat till blodcancer samt utbildning av hematologisk vårdpersonal.

Numera går det även att bestämma om du som givare önskar att din gåva ska gå till en särskild diagnos alternativt diagnosgrupp. Detta via rubriken Ändamål i slutet av webbformuläret nedan.