Haema - utgivna tidningar

Tidigare utgivna nummer

Här kan du ladda ned tidigare utgivna nummer av Blodcancerförbundets förbundstidning Haema. 

 
2009 
Nr 1   Forskning
Nr 2   Unga vuxna 
Nr 3   Lymfom & KLL
Nr 4   KML 
 
2010
Nr 1   Stamceller
Nr 3   Rättvis vård  
Nr 4   Palliativ vård 
 
2011
Nr 1   Fertilitet
Nr 2   Biverkningar
Nr 4   Ekonomi
 
2012
Nr 1   Anhöriga
Nr 2   Myelom
Nr 3   Forskning
 
2013
 
2014 
2015
 
2016 
Nr 1   Rehabilitering 
Nr 2   Motivation
Nr 3   Närstående 
Nr 4   Temadagar
 
2017 
Nr 1   Behandling
 
2018
Nr 1   Forskning
Nr 2   Livskvalitet
 
2019
Nr 1   Stöd
Nr 2   Biverkningar
Nr 3   Effektivitet
 
2020